Tim građanskog nadzora za projekt ''Aglomeracija Labin – Raša – Rabac'': Studiju je potrebno doraditi

Tim građanskog nadzora za projekt ''Aglomeracija Labin – Raša – Rabac'': Studiju je potrebno doraditi

30.11.2020. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prošlog petka je održan drugi sastanak Tima građanskog nadzora za projekt ''Aglomeracija Labin – Raša – Rabac''. Sastanak je obilježen argumentiranom i konstruktivnom raspravom od strane svih sudionika. Predmet sastanka je bila ''Studija izvedivosti'' projekta (dalje u tekstu: Studija) koju smo prethodno dobili na uvid kako bi mogli održati kvalitetnu raspravu.

Na početku sastanka je direktor Vodovoda Labin - Alen Golja održao prezentaciju kojom nas je upoznao sa dva bitna elementa ovog projekta, a to su stupnjevi pročišćavanja otpadnih voda i sustav razdjeljivanja postojećeg mješovitog sustava. Zaključena je opravdanost varijante s razdjeljivanjem postojećeg mješovitog sustava.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava u obliku pitanja, komentara te sugestija o potrebi dodatne analize pojedinih dijelova projekta.

Mi kao članovi ovog Tima želimo istaknuti kako se u odabiru konačnog rješenja trebaju jednako vrednovati ekonomski kriterij i okolišni kriterij za kojega i sam recenzent ove Studije ukazuje da je jedan od najvažnijih. Slijedom navedenog uslijedila su pitanja i sugestije sa naše strane.

Najveći naglasak je dan na sagledavanje isplativosti trećeg stupnja pročišćavanja za UPOV-e TE Vlaška, Girandella, Plomin i Potpićan. S obzirom da se radi o projektu koju će biti dan u nasljedstvo budućim generacijama, potrebno je sagledati dugoročno isplativost pojedinih rješenja. Za sve to nam je potrebna kvalitetna simulacija kojom bi mogli usporediti kvantitativne pokazatelje (ekonomski kriterij) te kvalitativne pokazatelje (okolišni kriterij) kako bi odluka podržala sve navedeno. Prihvaćena je inicijativa da se izradi projekcija navedenih pokazatelja o čemu će biti riječi na idućem sastanku.

Zbog svega navedenog kao i dodatnih elemenata koje smo uočili, smatramo da je Studija korektno predočila problematiku postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje ali traži doradu s obzirom da projektantu nisu dani svi relevantni pokazatelji koji direktno utječu na poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Jedan od naših prijedloga bile su i javne špine o kojima smo vodili dugogodišnju ''bitku''. Direktor Golja je pozdravio prijedlog komentirajući da bi postavljanje takvih špina bio jedan od pokazatelja kvalitetnog vodoopskrbnog sustava i pitke vode. S obzirom na brojnost izvora kojima Labinština raspolaže smatramo da je sada izuzetna prilika da se i one uključe u ovaj veliki projekt.

S obzirom da bi ovo medijsko priopćenje bilo preopširno da navodimo sve elemente na koje smo ukazivali, kao i one na koje nismo stigli ukazati s obzirom na vremenski rok, sve to ćemo predstaviti na našoj Facebook stranici ''Zaštitimo vodu zemlju i zrak Labinšine''.

U sastavljanju ovog izvješća sudjelovali su Mladen Bastijanić, Tanja Pejić, Ivan Mohorović i Mladenka Vidas.

Labin, 29.11.2020.

aglomeracija labin rabac raša mladen bastijanić aglomeracija odvodnja infrastruktura tim građanski nadzor mladenka vidas tanja pejić mladen bastijanić ivan mohorović