Sve mjerne postaje na Labinštini bilježe izvsnu kakvoću mora

Sve mjerne postaje na Labinštini bilježe izvsnu kakvoću mora

22.7.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 15. do 19. srpnja 2014. godine, obavio peto redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano more na 203 mjerna mjesta ili plaže. U periodu uzorkovanja zabilježeno je da se temperatura zraka kretala od 22,5 do 29,5°C, a temperatura mora od 22,0 do 25,6°C.

Prema bakteriološkim pokazateljima – broju izraslih kolonija crijevnim enterokoka i broju izraslih kolonija E. coli u 100 ml morske vode te usporedbom sa standardima za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja, na 197 mjernih mjesta ili u 97,04% uzoraka zabilježeno je more izvrsne kakvoće.

Dobra kakvoća mora za kupanje sport i rekreaciju zabilježena je na 6 mjernih mjesta ili u 2,96% uzoraka.

kakvoća mora more ekologija turizam