Sve je po zakonu o cestama, a građani mogu pokrenuti parnični postupak

Sve je po zakonu o cestama, a građani mogu pokrenuti parnični postupak

20.3.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Labinski vijećnik Silvano Vlačić (Vlačićeva lista grupe birača) na posljednjoj je sjednici gradskog vijeća postavio pitanje u ime nezadovoljnih građana u vezi nekretnina na kojima je izgrađena cesta Čekadi-Ripenda Breg, a na koje oni nisu uspjeli dobiti odgovor punih dvadeset godina.


Grad Labin se na tim nekretninama uknjižio kao vlasnik na Općinskom sudu u Puli, zemljišno-knjižnom odjelu u Labinu, pa je Vlačić pitao kako je moguće da se Grad upisao kao vlasnik nekretnine na navedenoj lokaciji s obzirom da nije otkupio zemljište od vlasnika. U slučaju da Grad posjeduje dokumentaciju kojom može dokazati način stupanja u posjed pitao je kada će vlasnicima istu dati na uvid. Labinski gradonačelnik Valter Glavičić kazao je da je gradsko vijeće (18. veljače 2015. godine) temeljem Zakona o cestama donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama prema kojoj je utvrđen popis nerazvrstanih cesta na području Grada Labina.


Mogu tražiti neisplaćenu naknadu


- Grad Labin postupa sukladno odredbama Zakona o cestama provodi postupke upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javno dobro u neotuđivom vlasništvu Grada Labina. Naravno to se odnosi na nerazvrstane ceste koje su bile kao takve na dan stupanja na snagu zakona 28. srpnja 2011. godine, kaže gradonačelnik Glavičić.


Svrha tih zakonskih odredbi je uređenje načina katastarskog i zemljišnoknjižnog evidentiranja stvarnog stanja nekretnina koje su u naravi ceste, radi usklađivanja faktičnog i knjižnog stanja tih nekretnina. Zakonom o cestama nije propisan neki posebni oblik zaštite bivših vlasnika tih nekretnina. Istodobno pojedinim bivšim vlasnicima – ako ovi smatraju da su oštećeni u svojim pravima – nije uskraćena mogućnost postavljati zahtjeve obveznopravne prirode. Oni mogu potraživati eventualno neisplaćenu naknadu za zemljište koje im je oduzeto te u tu svrhu pokrenuti parnične postupke pred nadležnim sudovima, na temelju općih propisa, kaže u odgovoru labinski gradonačelnik.


Dio dokumentacije u Gradu


Što se tiče dokumentacije vezane uz nerazvrstane ceste njima je upravljao, dok je postojao, SIZ u stambeno-komunalnom gospodarstvu odnosno Fond u stambeno komunalnom gospodarstvu, a nakon njihova ukidanja upravljanje nad nerazvrstanim cestama je u cijelosti preuzeo Grad. Tako se vodila i prateća dokumentacija.

- Sve ono što uspijemo pronaći kroz gradsku arhivu dat ćemo strankama na uvid. Nažalost dokumentacijom SIZ-a odnosno Fonda u stambeno komunalnom gospodarstvu, a koja se odnosi na nerazvrstane ceste ne raspolažemo, izuzev projektne dokumentacije koju smo preuzeli, rekao je Glavičić izrazivši spremnost da primi nezadovoljne građane i objasni im situaciju oko njihovih nekretnina. (B. BIOČIĆ)

silvano vlačić ceste zakon o cestama nerazvrstana cesta