“Stop” nekontroliranoj enduro i off-road vožnji

“Stop” nekontroliranoj enduro i off-road vožnji

7.12.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Planinarsko društvo  "Skitaci" iz Labina, Brdsko-biciklistički klub "ISTRABIKE" iz Labina i  Lovačko društvo "Kamenjarka" iz Labin podnijeli su zahtjev za zabranu vožnje vozilima na motorni pogon izvan javnih cesta na području Grada Labina, dok je gradski vijećnik Željko  Ernečić dostavio prijedlog Odluke o reguliranju enduro i off-road vožnje na području Grada Labina.

 

Svjedoci smo sve većeg intenziteta ovog vida „turizma" na našem području posljedica čega su sve veće devastacije prirode, a nažalost sve se to dešava bez ikakve kontrole i nadzora, te se ova problematika našla kao točka dnevnog reda na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina. 

 

Naime, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine" broj 67/08.) utvrđeni su načini uređivanja prometa na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 5. citiranog Zakona utvrđeno je da jedinice lokalne samouprave posebnom odlukom, a u skladu sa odredbama Zakona i uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području.

 

U skladu sa navedenom odredbom u tijeku je izrada Odluke o uređivanju prometa na području Grada Labina koja će između ostalog regulirati i ovaj tip prometovanja.

 

Upravo u cilju sprječavanja daljnjih posljedica ovakvog ponašanja u prirodi Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj 30. studenog 2009. godine donijelo je zaključak koji će predstavljati smjernicu stručnim službama za izradu navedene odluke i to  u dijelu kojim će se regulirati ova vrsta prometovanja, te odredilo da se ista mora izraditi najkasnije do 31. ožujka 2010. godine.

 

Ovim zaključkom Gradsko vijeće se već sada opredijelilo da se na području Grada Labina enduro i off-road vožnja motociklima i ostalim vozilima kao i drugi slični oblici prometovanja izvan javnih cesta, na poljskim putovima i uređenim stazama, dozvoli samo na uređenom, jasno označenom i ograđenom prostoru (poligon), s time da se takva odredba ne primjenjuje kada je prometovanje na navedenim površinama u funkciji obavljanja poljoprivrednih, šumarskih i drugih dopuštenih djelatnosti.

 

Zaključak za enduro i off road voznju.pdf61.82 KB

 

enduro off road vožnja zabrana enduro vožnje motocikli motori javne ceste pd skitaci ld kamenjarka bbk istra bike odluka o uređivanju prometa