Sortiranje otpada: Kante u bojama od 1. siječnja

Sortiranje otpada: Kante u bojama od 1. siječnja

2.6.2014. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Do 24. srpnja ove godine svi gradovi i općine u Hrvatskoj, odnosno njihova komunalna poduzeća, moraju imati napravljen plan kako će na svom području organizirati i naplaćivati odvojeno sakupljanje otpada iz kućanstava.

S prvim danom iduće godine sva će komunalna poduzeća, od najmanje općine do najvećeg grada, morati uvesti tzv. primarnu selekciju otpada, na način da građanima na što bližem i pristupačnijem mjestu omoguće odvajanje svega što se može reciklirati ili na neki drugi način uporabiti, od onoga što se odvojiti ne može.

U medijima se, pojašnjavaju u Ministarstvu zaštite okoliša, pogrešno uvriježio 1. srpnja kao datum za početak primarne selekcije otpada. U srpnju, navode, istječe godina dana od donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom odnosno rok za prilagodbu, no gradovi i općine imaju još pet mjeseci da primarnu selekciju građanima i omoguće.

Od 1. siječnja svi će građani u blizini svojih domova morati imati tzv. zelene otoke, na kojima će postojati spremnici za odvajanje, redom, papira i metalnog otpada, stakla, plastike, po mogućnosti i tekstila, biootpada (kuhinjski, zeleni/vrtni otpad), dok će ukupno morati biti i oko 600 reciklažnih dvorišta u kojima će se besplatno moći ostavljati električni i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadni tekstil i obuća i medicinski otpad, glomazan otpad.

Što više građani budu sortirali, to će imati manji račun za odvoz otpada. Za pretpostaviti je da će nam komunalna društva ipak zaračunati nabavu novih spremnika, kamiona i slično.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odlučio je i opet biti među prvima te je primarnu selekciju najavio već za 1. srpnja. Svakog bi mjeseca svako kućanstvo u Zagrebu trebalo dobiti po jednu vrećicu od 60 litara za miješani otpad i jednu od 30 litara za biootpad, nakon čega bi, kad ih potroši, na za to predviđenim prodajnim mjestima trebalo kupovati nove prazne vrećice. Koliko će one koštati, još nije poznato, no namjera je očito na ovaj način natjerati građane da što više selektiraju da bi što manje vrećica kupovali. Tko će pak, i kako, sustav štititi od manipulacija, nije poznato.

Odvoz će se sigurno, kako nalaže zakon, naplaćivati po zakupljenom volumenu kante ili masi, zbog čega se istražuje više mogućnosti - čipiranje kanti, uvođenje elektronskih ključeva za kante i slično. Bez toga, bilo u Zagrebu, Rijeci ili bilo gdje drugdje, teško je očekivati da susjedi susjedima neće štogod ubacivati u kante, ne bi li sami platili manje. (B. MRVOŠ PAVIĆ/NL)

otpad selektiranje otpada pet plastika staklo papir biootpad