Službeno izvješće sa 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

27.4.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na dnevnom redu 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada  Labina održane u četvrtak, 28. travnja 2012. godine, gradski su vijećnici razmatrali a potom i usvojili Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj Labin d.o.o. Labin za 2011. godinu i Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin za 2011. godinu.

 

Poslovnu 2011. godinu Labin stan d.o.o. okončao je pozitivnim poslovnim rezultatom. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.403.278,14 kn a rashodi u iznosu od 1.393.965,87, iz čega proizlazi zaključak da je poduzeće u 2011. godinu ostvarilo bruto dobit u iznosu od 9.312,27 kn. Tijekom 2011. godine izvršeno je 9 sanacija krovova i 7 sanacija fasada, što je uspoređujući iznos uloženih sredstava u veće sanacije po zgradama na razini 2010. godine.  Sanacija fasada vršila ugradnjom toplinske izolacije čime se ostvaruju uštede toplinske i električne energije a time se smanjuju režijski troškovi suvlasnika. Takvim načinima sanacije fasada učinjeni su „prvi koraci“ na planu  energetske učinkovitosti na što nas obvezuje ulazak u EU, tj nakon ulaska u EU svaka zgrada odnosno stan koji bude predmet prometa nekretninama morati će posjedovati energetski certifikat.

 

Trgovačko društvo 1.Maj Labin u 2011. godini poslovalo je s dobiti u visini 97.665 kn. Ostvarilo je prihod u iznosu 23.289.785 kn. Ukupni rashodi iznosili su 23.194.429 kn. Troškovi zaposlenika bili su niži za 544.409 kn (4,17%) u odnosu na 2010. godinu, a ukupno je bilo zaposleno 5 djelatnika manje u odnosu na 2010. godinu. Skupština društva donijela je odluku da se ostvarena dobit rasporedi za pokrivanje gubitka iz prethodnog razdoblja.

 

Vijećnici su usvojili Plan zaštite i spašavanja Grada Labina te Plan civilne zaštite za Grad Labin. Plan zaštite i spašavanja Grada Labina je dokument koji se sastoji se plana djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području. Plan se donosi radi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,  preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Plan civilne zaštite je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije. Oba plana izradilo je trgovačko društvo DLS d.o.o. Rijeka iz Rijeke, ovlašteno za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja temeljem Rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

 

Mandat članova Savjeta mladih, savjetodavnog tijela s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život jedinice lokalne samouprave, traje dvije godine, a trenutnom sazivu mandat ističe 24. svibnja 2012. godine, potrebno je ponovno objavljivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata u narednom mandatu. Slijedom toga na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Labina, koji će biti objavljen na www.labin.hr i Oglasnoj ploči Grada Labina.

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina prihvatili su imenovanje Vedrana Kosa, stručnog voditelja i kustosa Narodnog muzeja Labin pri Pučkom otvorenom učilištu Labin za člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Labin.  Na sjednici je usvojeno rješenje o  razrješenju Ive Vlačić dužnosti članice Komisije za dodjelu priznanja Gradskog vijeća Grada Labina, te imenovanju Elvisa Diminića na istu dužnost. Iva Vlačić razriješena je i dužnosti članice Komisije za izbor i imenovanje  Gradskog vijeća Grada Labina, te je na tu dužnost imenovan vijećnik Elvis Diminić.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina vijećnici su prihvatili odluku da se Irene Smoković ponovno imenuje ravnateljicom Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na rok od četiri godine, a na prijedlog Upravnog vijeća te ustanove, čemu je prethodio javni natječaj.

sjednica gradsko vijece savjet mladih grada labina