Službeno izvješće sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

22.2.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U ponedjeljak, 20. veljače 2012. godine održana je 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj je donijeta Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Labinu. Ovom Odlukom regulirano je da se prijevoz putnika cestovnim vlakom na području Grada Labina obavlja putem javnog natječaja na temelju ugovora o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom.

 

Dosadašnjom Odlukom bilo je propisano da se prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja putem ugovora o koncesiji. Međutim, kako se prijevoz putnika cestovnim vlakom ne smatra komunalnom djelatnošću, na obavljanje navedene djelatnosti ne primjenjuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno Zakon o koncesijama.

 

Stoga se ovom Odlukom provodi usklađivanje sa važećim propisima koji reguliraju obavljanje navedene djelatnosti. Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina izglasali su i Odluku o izmjeni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu.

 

Ovom Odlukom naselje Vinež svrstano je V zonu sa početnim iznosom mjesečne zakupnine od 20,00 kn po m2, umjesto dosadašnje III zone. Razlog tome je analiza korištenja poslovnih prostora prilikom koje je utvrđeno da su poslovni prostori koji se nalaze u naselju Vinež pretežno prazni ili zbog visine početnog iznosa mjesečne zakupnine (30,00 kn po m2) često mijenjaju zakupnika. Isto tako, poslovni prostori u naselju Vinež na mnogo su neatraktivnijem položaju u odnosu na poslovne prostore koji se prema sada važećoj Odluci nalaze u istoj zoni.

 

Temeljem zahtjeva upućenog Gradu Labinu od strane TD ISTRA – FORTUNA d.o.o.  za kupnju zemljišta koje predstavlja zemljište koje služi za redovitu uporabu građevine - hotela Fortuna u Rapcu Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je Odluku prodaji ostalog turističkog zemljišta neposrednom pogodbom.

 

Sukladno Uredbi o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave („Narodne novine RH“ broj: 12/11.).  jedinice lokalne samouprave će, neposrednom pogodbom, prodati trgovačkom društvu, na njegov zahtjev, preostalo turističko zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na kojem je društveno poduzeće imalo pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja, koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenoga kapitala, a za koje je na temelju posebnoga propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine.

 

Tržišna vrijednost zemljišta utvrđuje na temelju elaborate ovlaštenog sudskog vještaka izrađenog primjenom usporedne metode (komparativna metoda, metoda tržišnog uspoređivanja metoda uspoređivanja vrijednosti), po odabiru jedinice lokalne samouprave.  

 

Tržišna cijena navedenog zemljišta iznosi 105 € po m2 odnosno 796,00 kn po m2 prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, a utvrđena je na temelju Elaborata koji je izradio stalni sudski vještak Doriano Zupičić.

 

gradsko vijece sjednica hotel fortuna turisticko zemljište