Službeno izvješće sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

24.2.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U ponedjeljak, 22. veljače 2016. godine održana je 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj je jednoglasno donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina  za  2015. godinu. Uvodno Izvješće podnio je Alen Golja, direktor TD „1. Maj“ Labin d.o.o.  koji je zaključio da je u 2015. godini evidentno ulaganje u novu opremu u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Investicijski ciklus ulaganja u građevine za gospodarenje otpadom  na odlagalištu Cere uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastavlja se i u 2016. godini predviđenom izgradnjom reciklažnog dvorišta. Na području Grada Labina te općina Raša i Pićan uspostavljena je mreža zelenih otoka dok je nezadovoljavajući broj zelenih otoka u Općini Kršan i Sv. Nedjelja. Pored fiksnog reciklažnog dvorišta, Grad Labin je u 2015. godini nabavio i mobilno reciklažno dvorište.  Ujedno se TD 1. Maj d.o.o.  priprema za prelazak na novi način obračuna usluge odvoza i zbrinjavanja otpada prema volumenu, popularno zvanom „čipiranje“.    

 

Gradski vijećnici izglasali su i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi  kojom se nadopunjuje važeća Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Labina”, broj 18/15.)  na način da Gradonačelnik može posebnim zaključkom, na prijedlog Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove odobriti pomoć samcu ili kućanstvu čija je imovina oštećena odnosno uništena u požaru ili elementarnoj nepogodi, a sukladno sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Labina.

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o uključivanju Grada Labina u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. Gradit će se jedna od tri zgrade u Istarskoj ulici svojedobno planirane kao visokoenergetske.

U gradskoj anketi interes za kupnju POS-ovih stanova pokazalo je 26 građana. Pokaže li se dovoljan broj njih kreditno sposobnima, gradit će se stanovi čija će cijena po četvornom metru iznositi između 900 i tisuću eura.

 

Odluka  o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina usvojena na sinoćnjoj sjednici  prije svega odnosi se na način plaćanja korištenja javne površine za postavu kioska, štandova i ugostiteljskih terasa. Naime, do sada plaćanje je vršeno u dvije rate, s time da se prva rata plaćala. Izmjenom Odluke naknada za korištenje javne površine za postavu ugostiteljskih terasa moći će se  platiti jednokratno prije izdavanja rješenja ili u mjesečnim obrocima, uz obvezu davanja jamstva u obliku bjanko zadužnice.

 

 

gradsko vijeće odluke gospodarenje otpadom alen golja