Službeno izvješće sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

9.4.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Sinoć je na 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine. Izvješće obuhvaća realizirane investicije, projekte i aktivnosti u oblasti prostornog planiranja i zaštite okoliša, komunalne infrastrukture, predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, socijalne politike, aktivnosti Labin Zdravog grada, sporta i kulture.

 

Sjednici je prisustvovala i načelnica Policijske postaje Labin Đeni Bučić, koja je iznijela Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2014. godini. Sigurnosno stanje na području Grada Labina u 2014. godini temelji se na analizi sigurnosno-relevantnih pokazatelja u promatranom razdoblju pri čemu se ne bilježe sigurnosno-rizični događaji koji bi svojim posljedicama i intenzitetom u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine.

 

U odnosu na prošlogodišnje usporedno razdoblje obilježilo je povećanje broja kaznenih djela (41,33%), smanjenje broja prometnih nesreća (8,69%), smanjenje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira (28,23%), smanjenje broja prekršaja iz ostalih zakona za (25,80%) i povećanje broja požara za (7,69%), te je na temelju tih pokazatelja načelnica zaključila da je stanje sigurnosti na području grada Labina tijekom 2014. godine dobro.

 

Stručni referent Vatrogasne Zajednice Istarske Županije Boris Rogić podnio je Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina. Rogić je rekao kako je u 2014. godini ustrojen Stožer zaštite i spašavanja Grada Labina, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Grada i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća zaštite i spašavanja. Grad Labin raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (Javna vatrogasna postaja, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, KP Vodovod Labin d.o.o. Labin i 1. Maj Labin d.o.o. Labin, Hrvatske šume, Vodoprivreda d.o.o. Buzet). Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Gradu je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. Sukladno zakonskim odredbama ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada, i to kao postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene, dodao je Rogić.

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina za 2014. godinu predstavio je direktor komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Alen Golja. U svom obraćanju gradskim vijećnicima naglasio je važnost završetka radova na pretovarnoj stanici „Cere“, vrijednim 7.269.388,14 kn (bez PDV-a), a koja je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji i uvjet za puštanje u rad ŽCGO Kaštijun.

 

Realiziran je i plana pojedinih aktivnosti za 2014., uključujući i provedbu predviđenih mjera, te nabavu objekata i opreme potrebne za uspostavu učinkovitog i održivog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Labina u 2014. godini. Nastavljeno je i prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, „zelenih otoka“ i po modelu „od vrata do vrata“, te je u tu svrhu osigurana je komunalna oprema (kontejneri i namjenske vrećice) u gradu Labinu i prigradskim naseljima koji nisu bili obuhvaćeni selektivnim prikupljanjem otpada. Osim prikupljanja i zbrinjavanja otpada,1 Maj je nastavio  provođenje edukacije građana i pravnih osoba o potrebi i načinima razvrstavanja otpada putem letaka, informacija i obavijesti.

 

 

Jednoglasno su prihvaćeni zaključci o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Labin i o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Labin.

 

Na dnevnom redu Gradskog vijeća bilo je i Izvješće o radu savjeta mladih u 2014. godinu kojeg je prezentirala predsjednica Savjeta mladih Renata Kiršić, te je ono jednoglasno prihvaćeno.

grad labin sjednica gradsko vijeće demetlika pou labin