Službeno izvješće sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

1.3.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sinoć je održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj su vijećnici donijeli Odluku o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina. Pravnu osnovu za donošenje navedene Odluke čine Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, te Statut Grada Labina – lektorirani tekst.

 

Slijedom promjena koje su nastupile od 2007. godine kada je donijeta Odluka o ustrojstvu Gradske uprave, nužno je bilo uskladiti Odluku Gradskog vijeća Grada Labina o ustrojstvu Gradske uprave iz 2007. godine sa zakonskom pravnom osnovom koja je trenutno na snazi.

 

Slijedeća točka dnevnog reda bila je Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina. Temeljem predložene Odluke, koja je u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pedmetna nekretnina koju čine okućnica hotela ISTRA u Rapcu, utvrđuju se uvjeti i načini prodaje zemljišta. Obzirom da je utvrđena tržišna cijena zemljišta veća od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini tijelo nadležno za donošenje Odluke o izlaganju prodaji je Gradsko vijeće Grada Labina. Gradsko vijeće je na jučerašnjoj sjednici obavilo prvo čitanje ove Odluke. 

 

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su i Odluku o kupnji nekretnine. Naime, Trgovačko društvo INKER INERNATIONAL d.o.o. Labin uputilo je ponudu Gradu Labinu, kao i Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj, u kojoj navodi cijenu i druge uvjete prodaje, te je time ispunilo zakonsku obvezu.

 

Obzirom da kupnja poslovnog prostora omogućava nastavak započetih ulaganja radi temeljite obnove, rekonstrukcije i uređenja knjižnice i multimedijalnog centra u okviru Projekta kulturnog centra Labina koji predviđa rekonstrukciju kompleksa zgrada na Pijacalu i prenamjene u kulturne sadržaje kojim je obuhvaćen i poslovni prostor iz ponude trgovačkog društva Inker International d.o.o. Labin, Gradsko vijeće Grada Labina izglasalo je Odluku o kupnji poslovnog prostora – nekretnine ponuđene od strane njezinog vlasnika koristeći se pravom prvokupa. 

 

Temeljem nedavnih promjena Zakona o vodama, bilo je nužno izvršiti određene izmjene u djelatnosti javne vodoopskrbe. Stoga je vijećnicima Gradskog vijeća predložen Zaključak kojim se utvrđuje da djelatnost javne vodoopskrbe za Grad Labin obavlja Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o. Labin, te da djelatnost javne odvodnje za Grad Labin obavlja Trgovačko društvo 1. Maj Labin d.o.o. Labin. Međutim 01. siječnja 2010. godine stupio je na snagu novi Zakon o vodama koji propisuje da djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporičitelji vodne usluge. Gradsko vijeće donijelo Zaključak kojim utvrđuje da će od 01.01.2012. godine djelatnost javne odvodnje za Grad Labin u skladu sa Zakonom o vodama obavljati Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o. Labin.

 

Vijećnici Gradskog vijeća su imali na prvom čitanju Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove „Gradska knjižnica Labin“, prema kojemu bi privremeno obavljala dužnost Daniela Mohorović, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin.

 

Vijećnici su prihvatili i Odluku o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina za razdoblje od 2010. do 2015. godine. Plan gospodarenja otpadom za područje Labinštine izradila je tvrtka H-OPROJEKT d.o.o. Zagreb. Za svaku jedinicu lokalne samouprave, pa tako i za Grad Labin, temeljem tog Plana izrađen je separat, odnosno Plan gospodarenja otpadom za Grad Labin.

 

Planom gospodarenja otpadom propisane su mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada, mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša, te izvori i visina potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

 

Osim točaka dnevnog reda, sinoć je na sjednici Gradskog vijeća bilo rasprave oko Prijedloga Mreže i provedbe projekta reforme Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi po kojemu Grad Labin i Labinština ne bi više zadržali dosadašnji oblik organizacije Hitne medicinske pomoći.

 

Zamjenica gradonačelnika, Eni Modrušan, istaknula je da je na prijedlog Mreže Ministarstva reagirala i Istarska županija sa zahtjevom da se na području Labinštine omogući punkt T1 kojeg čine liječnik-specijalist, medicinska sestra, tehničar i vozač, i Centar obiteljske medicine.

 

Međutim, ukoliko Ministarstvo ne odobri prijedlog Istarske županije, postoji rješenje shodno kojemu će Istarska županija iz sredstava za standard zdravstva osigurati Labinu i Labinštini punkt T1 i Centar obiteljske medicine.

 

Vijećnicima su jučer službenici Grada prezentirali nedavno ustrojen registar imovine Grada Labina za kojeg su vijećnici kazali da je hvalevrijedan projekt s kojim treba nastaviti dalje, odnosno redovito obavljati ažuriranja i sve potrebne izmjene.

sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće gradska knjižnica daniela mohorović hitna pomoć