Službeno izvješće s 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće s 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

26.5.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas su gradski vijećnici održali 35. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina koja se održala putem videokonferencije. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata donesena je Odluka o početku mirovanja vijećničkog mandata vijećnice Neel Blaes Rocco te početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnice Valdiju Gobu koji je položio i Svečanu prisegu.

Vijećnici su sukladno Dnevnom redu usvojili i Zapisnike s nedavne tri sjednice Gradskog vijeća. Sljedeća točka dnevnog reda koja je usvojena bila je donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Šikuli, a vijećnike je s materijalom upoznala izvjestiteljica pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić te predstavnici izrađivača Plana - URBANISTICA d.o.o. Zagreb., Ana Putar i Nikola Adrović.

Kao šesta točka dnevnog reda usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj zajednici Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj banci. Vijećnici su usvojili i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2019. godinu odnosno izvještaj o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2019. godinu.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Donald Blašković izvijestio je vijećnike po sljedećoj točki dnevnog reda, odnosno podnio je Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Labina za 2019. godine te je isto i prihvaćeno donošenjem Zaključka vijećnika.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i Zaključci o  prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2019. godinu, donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Labina za razdoblje 2020. - 2023. godine, prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2019. godinu, prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2019. godinu te Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2020. godinu.

Današnja sjednica imala je i dopunu dnevnog reda obzirom na dostavljeni odgovor Ministarstva uprave koji se odnosi na postupanje u svezi s istovremenim održavanjem izbora za članove vijeća mjesnih odbora i izbora za zastupnike u Hrvatski Sabor.

Naime, u Gradu Labinu su posljednji izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani 22. svibnja 2016. godine. Vijeća su konstituirana u periodu od 14. lipnja do 24. lipnja 2016. godine te im sada ističe četverogodišnji mandat. S obzirom na epidemiološku situaciju, nije bilo moguće prije raspisati izbore budući da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Stoga se današnjom donesenom Odlukom Gradskog vijeća raspisuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora koji će se sukladno ovoj Odluci održati 5. srpnja, odnosno istog dana kada i izbori za zastupnike u Hrvatski Sabor.

sjednica gradsko vijeće dnevni red telekonferencija korona korona virus