Službeno izvješće sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada

Službeno  izvješće sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada

25.3.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, održanoj u četvrtak, 20. ožujka 2008. godine usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Labina kojom se kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša ustrojava Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, a slijedom suglasnosti svih nadležnih institucija kojima je Gradu Labinu povjereno obavljanje poslova izdavanja lokacijskih i odobrenja za gradnju te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje Grada Labina. Ujedno je predloženo da dosadašnji Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša mijenja naziv u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju.Gradsko vijeće Grada Labina utemeljilo je i Odluku o godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini, kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog sadržaja, a u počast tragično preminulim supružnicima, doc.dr.sc. Robertu Giannini i mr.sc. Danieli Pulić-Giannini. Godišnja nagrada dodjeljivati će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina prigodom obilježavanja Dana Grada Labina. Svrha nagrade je poticanje znanstveno istraživačkog rada i promicanje studentskog stvaralaštva. Pravo natjecanja imaju svi studenti s područja Grada Labina redovno upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.Na prijedlog Poglavarstva Grada Labina usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu kojom se utvrđuju zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Izbori za članove vijeća sedam mjesnih odbora na području Grada Labina održati će se u nedjelju, 18. svibnja, utvrđeno je na Gradskom vijeću Grada Labina prilikom donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Tom je Odlukom utvrđeno da se u vijeća mjesnih odbora Labin Donji i Labin Kature bira 7 članova, a u vijeća mjesnih odbora Labin Gornji, Kapelica, Vinež, Rabac i Ripenda 5 članova. Ujedno su na sjednici imenovani članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i to: Zdenka Raguž, za predsjednika, Adrijana Kokot i Suzan Dedić Košara za članice, te Lorena Frančula Marinović, za zamjenicu predsjednice, te Zdravka Peršić Šćira i Gracijana Klapčić, za zamjenice članica.

labin izvješće sa 29.redovne sjednice gradsko vijeće odluke nagrada mjesni odbori