Službeni izvještaj s 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Službeni izvještaj s 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

1.7.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Jedanaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Raše, održanoj 30. lipnja, prisustvovalo je 12 od 13 vijećnika. Na zasjedanju su donijeti sljedeći akti:

1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Najvažnija stavka odluke jest ukidanje dosadašnja tri odsjeka – za financije i društvene djelatnosti, za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, te onog za stambeno-komunalni sustav i gospodarstvo. Odluku je podržalo devetero vijećnika, jedan se usprotivio, a dvojica su bila suzdržana.

2. Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća, kojom su umjesto dosadašnjeg Odbora za društvene djelatnosti osnovani Odbor za sport i kulturu te Odbor za socijalnu skrb. Razlog je povećana problematika socijalne skrbi. Odluka je usvojena jednoglasno.

3. Marino Glavičić razriješen je dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća. Za člana Komisije imenovan je Moreno Šišović. Odluka je usvojena jednoglasno.

4. Marino Glavičić jednoglasno je razriješen dužnosti člana Odbora za komunalne poslove Općinskog vijeća.

5. Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine za 2014. godinu. Sredstva potrebna za ostvarenje Programa povećana su s prvotno planiranih 1.198.000,00 na 1.518.000,00 kuna.

6. Jednoglasno je donijeta Izmjena Programa održavanja komunalne infrastukturu na području općine. Sredstva potrebna za ostvarenje Programa povećana su s prvotno planiranih 3.014.000,00 na 3.088.026,80 kuna.   

7. Jednoglasno su donijete Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu. Proračunom Općine Raša za 2014. godinu, usvojenim u prosincu 2013., planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 12.887.508,00 kuna. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se prihodi i primici u iznosu od 13.346.084,67 kuna, uz raspoloživa sredstva prethodne godine od 1.583.734,13, te rashodi i izdaci u iznosu od 14.929,80 kuna. Jedan od važnijih razloga izmjena Proračuna jest potreba za hitnom sanacijom u požaru uništene kino dvorane u Raši.
 
 
rasa.hr
 
 

proračun općina raša izvještaj