Sigurnost djece i mladih prioritet je u stvaranju zdrave slike grada

Sigurnost djece i mladih prioritet je u stvaranju zdrave slike grada

4.2.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sigurnost naših najmlađih svakako je prioritet u formiranju zdrave slike grada. Konstantno se unapređuje kako infrastruktura tako i komunikacija sa školskim uzrastom, s ciljem što sigurnijeg i bezbrižnijeg djetinjstva najmlađih Labinjanki i Labinjana.

Krajem prošle godine, ponovno uspostavljeno Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina odredilo je smjernice u prevenciji zlouporabe i preprodaje nelegalnih supstanci u vanjskim i unutarnjim prostorima labinskih školskih ustanova, a dotaklo se i suzbijanja nasilničkog ponašanja i delikvencije, te općenite sigurnosti u školama.

U sklopu spomenutih aktivnosti, u labinskim je matičnim osnovnim školama instaliran video nadzor, radi povećanja sigurnosti i dodatne zaštite djece, djelatnika i opreme. U matičnoj zgradi OŠ Matije Vlačića video nadzor je u funkciji već više od dva mjeseca, a kamerama je pokriveno dvorište, ulaz u školski restoran i bočna strana restorana. Matična zgrada OŠ "Ivo Lola Ribar" nadzornim kamerama je opremljena u prostoru dvorišta i hodnika, a do kraja polugodišta očekuje se postavljanje kamera u područne škole Kature i Vinež.

U okviru Labin Zdravog grada ponovo je formiran i tim za djecu i mlade, koji je pokrenuo brojne operativne mjere. Aktiviranjem timova za djecu i mlade u kojima sudjeluju psiholozi, pedagozi, stručni suradnici vrtića i škola, predstavnici školske medicine, policije, Centra za socijalnu skrb i ostali relevantni sudionici, uspostavlja se komunikacija, suradnja i umreženost svih institucija koje su važne  za rješavanje problema i prevenciju rizičnih ponašanja. Tim za mlade i vijeće za komunalnu prevenciju sastaju se svaka dva mjeseca radi analize poduzetih mjera i plana daljnjeg rada.nadzorne kamere osnovna škola matija vlačić