Selektivno prikupljanje otpada na čitavoj Labinšćini

Selektivno prikupljanje otpada na čitavoj Labinšćini

4.2.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U suradnji sa Gradom Labinom, Općinama Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan nabavljena su 37 setova zelenih otoka, te tri seta polu podzemnih kontejnera. Na svakom zelenom otoku zasebno će se prikupljati staklo, papir i plastika. Do kraja ožujka svi stanovnici Labinštine biti će obavezni selektirati otpad. 

 

Sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave određuju se pozicije postavljanja zelenih otoka. U pravilu, oni će se postavljati na pozicijama gdje se neće moći provoditi sakupljanje putem vrećica.

 

Sa svim MO i stanarima više stambenih zgrada  u toku veljače i ožujka zajednički će se odrediti pozicije posuda za komunalni otpad u cilju individualiziranja naplate prema volumenu.

 

Ukupna investicija iznosi 309.809 kn, a Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti projekt je sufinancirao sa 40%.

selektivno prikupljanje otpada otpad komunalno prvi maj