Savjetovanje s javnošću, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan

Savjetovanje s javnošću, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan

29.6.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Savjetovanje s javnošću, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan

S AV J E T O V A NJ E  S   J A V N O Š Ć U

            Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. godine


Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. godine, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

 PUR Općine Kršan je temeljni dokument razvoja naše općine za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i Kršan je postao dio te velike zajednice naroda, država, regija, gradova i općina - mi smo dio Europske unije. Time smo stekli pravo i mogućnost na korištenje izdašnih bespovratnih sredstava EU fondova u svrhu financiranja razvojnih projekata. Da bi zatražiti spomenuta sredstva bilo je nužno izraditi Plan ukupnog razvoja, čije smjernice i prioriteti moraju biti usklađeni sa smjernicama i prioritetima razvoja Istarske županije, strategija razvoja javnih tijela RH i strategije razvoja Europske unije „Europa 2020“.

Smjernice razvoja koje su naznačene u ovom dokumentu usmjeravaju naš kraj ka održivom, racionalnom i uključivom razvoju. Projekti koji proizlaze iz ove strategije osigurat će preduvjete za razvoj gospodarstva, veće blagostanje stanovnika, šire mogućnosti razvoja pojedinca i održivog razvoja zajednice, te unaprijediti kvalitetu života i osigurati očuvanje resursa našeg kraja budućim naraštajima.


U svrhu usklađivanja programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014.-2020. sa Županijskom razvojnom strategijom do 2020, utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014.-2020. godine, koji čini sastavni dio ovog zaključka i nalazi se u privitku.


 Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr.


             Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr, gospodarstvo@krsan.hr do zaključno 03. srpnja 2018. godine.


             Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.


 Podnositelji prijedloga suglasni su sa objavom osobnih podataka u svrhu postupanja po Zakonu o zaštiti osobnih podataka.


Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.kršan savjetovanje pur kršan