Savjetovanje s javnošću: Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Savjetovanje s javnošću: Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

6.3.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin objavilo je Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na savjetovanje  s javnošću od 3. ožujka 2023. do 1. travnja 2023. godine.

Zbog povećanja cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o. koje je stupilo na snagu od 1. siječnja 2023. godine 1. MAJ d.o.o. prinuđen je pristupiti promjeni jedinične cijene za preuzimanje spremnika miješanog komunalnog otpada. U dokumentu koji se objavljuje radi savjetovanja s javnošću osim navođenja nove predložene cijene detaljno je objašnjeno koji su sve troškovi sadržani u cijeni te je prikazano na više primjera koliko se poskupljenje za krajnjeg korisnika očekuje.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu elektronske pošte: ivana.paliska@prvimaj.hr.

Kontakt osoba: Ivana Paliska, Voditeljica ureda uprave i pravnih poslova.

Po završetku savjetovanja, pristigle primjedbe i prijedlozi biti će razmotreni te će biti prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici 1.MAJ-a d.o.o. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Dokumenti:

Prijedlog promjene Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

javno savjetovanje prvi maj komunalno otpad cjenik poskupljenje