Savjetovanje s javnošću, Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

Savjetovanje s javnošću, Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

15.11.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''''Narodne novine'''' br. 25/13, 85/15) Općinska Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

 Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

            Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

 Strategija upravljanja kulturnom baštinom predstavlja dokument strateške razine koji je usmjeren na definiranje smjera razvoja kulture i korištenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine na području općine Kršan. Izradom strategije upravljanja kulturnom baštinom omogućit će se efikasno, ali održivo upravljanje kulturnom baštinom koja će se staviti u ekonomsku i društvenu funkciju.

Izrada predmetne Strategije dio je provedbe projekta -  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre - „Čuvar Istarskog razvoda" -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.").

 Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan - www.krsan.hr.

             Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr,gospodarstvo@krsan.hrdo zaključno 15. prosinca 2017. godine.

             Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju

 

 

 

krsan.hr

 

 

 

 

 

strategija kultura kulturna baština kršan