Rok za davanje amandmana na Nacrt Proračuna za 2017. godinu istječe 8. prosinca u 15 sati

Rok za davanje amandmana na Nacrt Proračuna za 2017. godinu istječe 8. prosinca u 15 sati

29.11.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Na 31. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 28. studenog  2016. godine vijećnici su razmatrali Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa pripadajućim programima i projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

Sastavni dio Nacrta Proračuna Grada Labina za 2017. godinu čine Nacrt prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu, Nacrt prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu, Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. Godinu, Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. Godinu, Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i Nacrt prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2017. godinu planirani su  u svoti od  104.333.031,00 kn, odnosno 10,0% više u odnosu na proračun 2016. godine a sastoje se od prihoda poslovanja  u iznosu 79.729.631,00, kn,  prihoda od prodaje nefinancijske imovine  u iznosu od 7.064.800,00 kn, primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od  15.007.500,00 kn te  raspoloživi višak iz prethodne  godine u iznosu od 2.531.100,00 kn.                                  

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2017. godinu planirani su u iznosu od  104.333.031,00 kn, odnosno u visini prihoda.

Ujedno je određen rok za davanje amandmana na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i pripadajućih programa od 29. studenog do 8. prosinca 2016. godine do 15,00 sati.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće iz članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina.

 

 

proračun amandmani gradsko vijeće