Rockwool: tvornica koristi najbolju raspoloživu tehniku (BAT) i zadovoljava IPPC direktivu

Rockwool: tvornica koristi najbolju raspoloživu tehniku (BAT) i zadovoljava IPPC direktivu

24.2.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Tragom zaključaka Županijske skupštine o Rockwoolu željeli bismo, u cilju točnog informiranja javnosti priopćiti sljedeće.  

Često je bila spominjana IPPC direktiva, pa najprije ukratko o njoj. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)  direktiva ima cilj smanjiti i trajno nadzirati onečišćenja iz industrijskih i poljoprivrednih pogona, sprečavanjem onečišćenja ili smanjenjem štetnih emisija u okoliš. Ovom direktivom ostvaruje se visoka razina zaštite okoliša i njenom primjenom omogućuje se suživot industrije i susjeda

Da bi tvornica mogla zadovoljiti ove vrlo stroge direktive, mora biti izgrađena prema BREF-u. To je dokument Europske komisije koji vrlo detaljno opisuje kako tvornica mora biti izgrađena da svojim radom ne bi utjecala na okoliš i zdravlje ljudi. Kako bi ostvarila ovaj cilj, BREF opisuje BAT (Best Available Technique) odnosno najbolju dostupnu tehniku, koju tvornica mora koristiti. 

Rockwoolova tvornica je u potpunosti izgrađena u skladu s BREF-om i koristi BAT te zadovoljava IPPC direktive. BREF za  Rockwoolovu tvornicu, i prije njene izgradnje, izrađen je na preko 300 stranica i vrlo detaljno opisuje proces, tehnike i tehnologije koje se koriste u tvornici u Potpićnu. Dakle, već pri samoj gradnji tvornice vodilo se računa o tome da tvornica bude usklađena s europskom zakonskom regulativom i to nekoliko godina prije njenog stupanja na snagu u Republici Hrvatskoj.  

Vlada Republike Hrvatske donijela je u rujnu prošle godine dokument pod nazivom Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Tom se Uredbom, koja je u skladu s IPPC direktivom, utvrđuju svi uvjeti potrebni kako bi jedan pogon zadovoljio visoke kriterije zaštite okoliša. Ova Vladina uredba stupa na snagu tek krajem ožujka 2009. Mi smo u Rockwoolu već sada pokrenuli postupak izrade dokumentacije potrebne za dobivanje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite  okoliša.  

Važno je napomenuti da je važeća Vladina Uredba o graničnim vrijednostima usklađena s IPPC-om te da mi poštujemo sve granične vrijednosti definirane u ovom dokumentu. Dokaz toj činjenici su kontinuirana mjerenja emisija dimnih plinova, kvalitete zraka  i buke u okolici tvornice, analize kvalitete tla te voda koje se ispuštaju. Sva ova mjerenja nepobitno dokazuju da tvornica poštuje najviše ekološke standarde.  

Vrlo je začuđujuće kako Županijska skupština, barem prema navodima medija, od Rockwoola traži da poštuje zahtjeve koji još nisu niti stupili na snagu. Iako će na snagu stupiti tek za nešto više od mjesec dana, Rockwool već sada poštuje te zahtjeve.  

Nadalje, zanima nas na osnovu kojih podataka su donijeli zaključak o potrebnom dodatnom ulaganju u našu tvornicu, kada nikada u njoj nisu bili, iako smo ih u nekoliko navrata zvali.

U Rockwoolovu tvornicu do sada je uloženo 85 milijuna eura i najmodernija je Rockwoolova tvornica u svijetu, kojih ima 23 na tri kontinenta. 

Anđelka Toto-Ormuž

PR Manager / Voditeljica odnosa s javnostima

Rockwool Adriatic d.o.o.

okoliš ekologija industrija ippc bat gospodarstvo rockwool anđelka toto ormuž