Rockwool otkrio neograničene mogućnosti odnosa s javnošću

Rockwool otkrio neograničene mogućnosti odnosa s javnošću

14.4.2008. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sudeći po užurbanoj, inače za njih netipičnoj, medijskoj aktivnosti, Rockwool priprema teren za ponovni rad tvornice kamene vune u Pićnu, a prema probnim balonima čini se da bi to moglo biti u srpnju. Činjenica da na brojna pitanja javnost još nije dobila odgovor ne smeta investitoru da klasičnim metodama diskvalifikacije „protivnika“ uvjeri tu istu javnost da je sve u najboljem redu, a da su oni koji sumnjaju, prvenstveno zbog neinformiranja javnosti, zlonamjerni politikanti.

Najnovija medijska ofenziva započela je tzv. „otvorenim pismom“ radnika, a nastavila se podugačkim reagiranjem na izvješća s tiskovne konferencije koju su prošlog tjedna održali članovi nekoliko građanskih udruga.

U tom reagiranju predstavnici udruga prozivaju se za izmišljanje i obmanu javnosti, ali se, međutim, razvidno je iz reagiranja, tim metodama voli poslužiti i Rockwool.

Redom to izgleda ovako:

Navodi se da kupoprodajni ugovor nije prekršen. Tu je Rockwool u pravu ali isključivo stoga što osim uplate novca za zemljište nema nikakvih drugih obveza, dok ih prodavatelj, Općina Pićan i poticatelj, Istarska razvojna agencija, ima vrlo mnogo, od ishođenja dokumentacije, preko prenamjene zemljišta do infrastrukturnog opremanja.

Navodi se da nije istina da Rockwool onečišćuje okoliš i da se sva mjerenja obavljaju u skladu sa zakonom. U tom slučaju laže inspekcija Ministarstva zaštite okoliša koja je 15. i 16. listopada 2007. godine utvrdila da su prekoračene granične vrijednosti formaldehida na ispustu iz vrteće komore i peći za sušenje, dok je 17. listopada utvrdila da tijekom umjeravanja uređaja koji prati emisije SO2, formaldehida i amonijaka uočena greška na uređaju te da mjerne veličine nisu relevantne. Također je utvrđeno da rezultati kontinuiranih mjerenja emisija nisu prikazani sukladno odredbama Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, a nije poznat podatak o broju sati proizvodnje kamene vune bez kontinuiranih mjerenja emisija.

Rockwool "podsjeća" da je gradilište zatvoreno jer se gradilo protivno pravomoćnoj građevnoj dozvoli, ali ne objašnjava odakle ideja da se baš ovdje smije tako graditi i što točno znači izvesti upravo dimovodnu cijev suprotno dozvoli, a ne, primjerice promijeniti dimenzije vrata ili prozora.

Rockwool kaže da nije istina da je tehnologija koju tvornica koristi štetna za ljudsko zdravlje i okoliš, ali ne pojašnjava zašto je svojedobno zatraženo mijenjanje granica za ispuštanje amonijaka, fenola i formaldehida.

- Ponavljamo kako je gospodin Rupnik najmanje pozvan da govori o nepravilnostima i nezakonitostima u bilo čijem radu, budući da njegovi najbliži suradnici sami krše zakone i propise Republike Hrvatske, zbog čega im je zabranjen i daljnji rad, stoji u priopćenju Rockwoola, a što se time dokazuje znaju potpisnici pisma.

Uopće ne stoje tvrdnje o brojnim nepravilnostima vezanim uz izgradnju tvornice, tvrde u Rockwoolu, ne pojašnjavajući zašto već gotovo pola godine ne rade. Tvrdnja da je Studija utjecaja na okoliš neuvjerljiva rezultat je nepoznavanja sadržaja Studije, optužuju u Rockwoolu i tvrde da je ona izrađena u skladu sa zakonom. Ne kažu, međutim, koliko je studija u skladu s istinom, počevši već od navoda da je riječ o „slabo naseljenom području, sa najbližim naseljem na oko 3 km".

Cost-Benefit analiza za potrebe Studije, koja je pokazala 5 milijuna eura godišnje štete po okoliš, samo je metodološko objašnjenje, kažu nadalje u Rockwoolu, ali ne daju druge podatke koji bi potkrijepili da „bi čak i kod primjene najgoreg mogućeg scenarija omjer koristi i troškova i dalje bio na strani zajednice“.

Potpuno je netočna i izjava da se 2000 tona neiskoristivog otpada predviđa odlagati na Kaštijunu i ostalim odlagalištima, kažu u Rockwoolu, iako taj podatak stoji na 10. stranici sažetka studije u poglavlju 6. Primjer iz Texasa, usput rečeno, nije iz 50-ih godina, kako kažu u Rockwoolu, već je utjecaj jedne tvornice kamene vune praćen do 1987. godine, kad je i zatvorena.

Potpuno je izmišljena i brojka od 2 milijarde prostornih metara onečišćenih plinova, kažu u Rockwoolu. Točno, u studiji je riječ o 1,2 milijarde dimnih i ostalih plinova. U Studiji, između ostalog piše i da je “opravdano očekivati stalnu ili povremenu emisiju štetnih tvari u atmosferu tijekom rada tvornice što posredno može utjecati na tlo“ te da u “izvanrednim i/ili iznenadnim situacijama može doći do potrebe za ispuštanjem [otpadne] procesne vode iz zatvorenog recirkulacijskog kruga”. Tim se detaljima Rockwool u reagiranju ne zamara.

Zaključno, iz Rockwoola traže od medija da stavove ne prenose nekritički, već da ih provjere i na drugoj strani. Želi li naivni novinar tu mogućnost iskoristiti, dolazi do sljedećih rezultata: Jedan u nizu upita Rockwoolu uputila sam 21. ožujka. Pitala sam je li otklonjen kvar na mjernom uređaju, koliko je dugo tvornica radila bez kontinuiranih mjerenja emisija, jesu li stvoreni svi uvjeti za mjerenja naložena od strane inspekcije, je li građenje usklađeno s dozvolom i kako – uklanjanjem ili legalizacijom nepropisne dimovodne cijevi, jesu li Agenciji za tržišno natjecanje dostavljeni svi dokumenti kako bi se utvrdila zakonitost poticaja u visini od 17,5 milijuna eura, kolika su dosadašnja ulaganja Rockwoola u Pićnu te je li koji dio opreme uvezen iz Poljske. Do danas odgovor nisam primila.

(MBM) 

 

 

Rockwool odnos sa javnošću AZTN malverzacije ekologija ugovor udruge zagađenje