Rijeka Raša dobila viši nasip

Rijeka Raša dobila viši nasip

16.10.2012. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Hrvatske vode će na potezu Most Raša-Bršica ovih dana završiti rekonstrukciju desnog nasipa rijeke Raše u dužini od 3,5 kilometra, započetu još u lipnju. Investicija teška 3,4 milijuna kuna financira se iz naknade za uređenje voda i vodnog doprinosa, doznajemo od Vitomira Skandula, voditelja vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Raša-Boljunčica".

- Nadvišenje nasipa znači veću sigurnost od plavljenja poljoprivrednih površina, kakvo je posljednji put zabilježeno prije dvije, odnosno tri godine, objašnjava Skandul. Napominje da Hrvatske vode u idućoj godini planiraju sanaciju tzv. morskog nasipa (600 m), koji se nastavlja na onaj riječni, čime bi zaključili glavne projekte u hiromelioracijskom sustavu Donja Raša.

Podsjetimo, javna ustanova koja upravlja državnim vodama od 2006. do 2010. godine rekonstruirala je 4,5 kilometara nasipa tzv. obuhvatnog kanala broj 2 uz državnu prometnicu u Raškoj dolini. Nasipi podignuti 1930-ih godina bili su ulegnuti za više od pola metra, pa je uslijed stalnog pritiska mora dolazilo do njihova prelijevanja i plavljenja mahom neiskorištenih poljoprivrednih areala.

Investicija od 16,5 milijuna kuna, koliko je stajalo nadvišenje nasipa, podcrtava Skandul, najveće je kapitalno ulaganje na području ovdašnje ispostave Hrvatskih voda od izgradnje brane Letaj 1970-ih. (Igor RADIĆ)

rša poplava hrvatske vode nasip rijeka raša