Reagiranje iz HEP-a: Odlagališta otpada iz TE Plomin u potpunosti sanirana i ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi

Reagiranje iz HEP-a: Odlagališta otpada iz TE Plomin u potpunosti sanirana i ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi

9.9.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Reagiranje iz društva HEP d.d. Zagreb na članak objavljen pod naslovom Ova su mjesta najveće ekobombe u Hrvatskoj   

objavljujemo u cijelosti:

 

"Činjenica je da se odlagalište Termoelektrane Plomin sastoji od starog i novog dijela. Stari dio odlagališta pepela na koji se odlagalo u vrijeme dok se koristio domaći ugljen, u potpunosti je saniran 2002. godine. Odložene količine pepela osigurane su od procjednih oborinskih voda nepropusnom folijom, dotok oborinskih voda s okolnih padina spriječen je odvodnim kanalima po obodu odlagališta i padine su poravnate pod kutom koji osigurava odlagalište protiv klizanja i obrušavanja. Odlagalište je zatravljeno - prekriveno slojem humusa na kojem je posijana trava. Provedenom je sanacijom utjecaj tehnološki povišene prirodne radioaktivnosti na odlagalištu pepela i šljake sveden na vrijednost prirodne radioaktivnosti u tlima.

 

 

Uspješna provedba sanacije konstatirana je u godišnjim izvješćima Agencije za zaštitu okoliša „Okoliš na dlanu", Strategiji i Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i drugim relevantnim državnim dokumentima, pa tako i u najnovijem Izvješću o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014. (jednoglasno prihvaćenom u Hrvatskom saboru na 16. sjednici, 20. ožujka 2015.), vidi kartografski prikaz:

 

Izvor: Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014. (http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=5462 )

Novi dio odlagališta TE Plomin uređena je ploha na slobodnom prostoru između zaštitnog nasipa s južne strane, saniranog postojećeg odlagališta i istočnog bloka usjeka. Na pripremljenu i uvaljanu podlogu postavljen je bentonitni tepih na koji je položena geomreža, a preko koje je položen zemljani materijal debljine 40 - 60 cm na dnu odlagališta. Taložnica koja prikuplja procjedne i oborinske vode starog i novog dijela odlagališta smještena je na samom rubu prostora određenog za tu namjenu, a prikupljene vode se kontroliraju sukladno Vodopravnoj dozvoli.

 

Do raznošenja prašine s odlagališta svojedobno je dolazilo samo s tog novog dijela, i to samo kod dužih sušnih razdoblja i jačeg vjetra.

 

Takvo je stanje u potpunosti sanirano 2013. godine izgradnjom postrojenja za mokro deponiranje pepela u kojem se pepeo prije odlaganja miješa s vodom tvoreći gustu pastoznu tvar (o čemu je izvijestio i portal Labin.com http://www.labin.com/web/vijest.asp?id=23466 ). Deponiranjem pepela mokrim načinom u slojevima, osigurava se da gornja površina deponiranog pepela bude kompaktna i da ne razvija prašinu ni u uvjetima jakog vjetra.

 

Taj novi sustav odlaganja koristit će i novi blok TE Plomin C i to samo u slučaju tehnički uzrokovanih zastoja otpreme nusproizvoda ili nemogućnosti njihovog plasmana u neku od cementara. Naime, u analizi mogućih rješenja zbrinjavanja nusproizvoda iz novog bloka TE Plomin, kao najbolje, za okoliš najprihvatljivije i najekonomičnije rješenje, pokazalo se zbrinjavanje nusproizvoda u cementarama. Veći dio nusproizvoda transportirat će se morskim putem, brodovima za rasute terete. Za potrebe transporta izgradit će se novi pristan. Do pristana će se nusproizvodi transportirati putem transportera s trakom te cijevnog gumenog transportera koji će se položiti uz postojeći cijevni transporter ugljena.

 

Naglašavamo, u oba postojeća bloka TE Plomin već se godinama koriste ugljeni s vrlo niskom koncentracijom prirodnih radionuklida. Budući da izmjerene koncentracije prirodnih radionuklida zadovoljavaju zakonske odredbe, otpad iz TE Plomina 2 prikladan je za uporabu u graditeljstvu, te se tretira kao nusproizvod i kao takav se koristi u cementnoj industriji. TE Plomin C također će koristiti ugljen povoljnih karakteristika koje će omogućiti oporabu u cementnoj industriji na načelima cirkularne (kružne) ekonomije, koja je jedan od bitnih elemenata poslovanja u skladu s održivim razvojem.

 

Ispravku navoda iz članaka dodajemo napomenu da se na fotografiji koja ilustrira članak ne nalazi odlagalište šljake kako je potpisano nego odlagalište ugljena."

 

 

HEP, PR

 

 

te plomin hep tep c odlaganje otpada otpad ekologija