Rapčanka Dr. Miriam Ban v. d. ravnateljice rovinjske bolnice

Rapčanka Dr. Miriam Ban v. d. ravnateljice rovinjske bolnice

20.11.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Upravno vijeće rovinjske Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" ja za v.d. ravnateljice imenovalo dr. Miriam Ban, specijalisticu fizikalne medicine i rehabilitacije. Dosadašnja predsjednica Stručnog vijeća bolnice i rukovoditeljica odjela za pacijente austrijske osiguravateljske kuće AUVA naslijedila je dugogodišnjeg ravnatelja dr. Borivoja Čukca, koji odlazi u mirovinu.

Fizikalnu terapiju u rovinjskoj bolnici godišnje koristi više od dvije tisuće pacijenata iz cijele Istre, a preglede zbog trauma i tegoba obavi nekoliko desetaka tisuća pacijenata. No, bolnica je zbog nedostatnih sredstava za investicije dotrajala. Prostori za fizijatriju, bazen i smještajni objekti traže ulaganja za koja bolnica bez jakih partnera nema sredstava.

Za njenu opstojnost najzaslužnija je suradnja s osiguravateljskom kućom AUVA, započeta još 1972. godine. U bolnici je, naime, 90-ih godina prošlog stoljeća ukinut kirurški odjel, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je smanjio broj financiranih kreveta na tek 36, pa joj je AUVA postala glavni partner.

AUVA je financirala rekonstrukciju jednog odjela bolnice sa 100 kreveta, pa svakog ljeta na rehabilitaciju i oporavak u Rovinj dovodi oko 800 pacijenata, mahom stradalih u prometnim nesrećama ili na radu. U suradnji s austrijskim osiguravateljima do sada je tako u rovinjskoj bolnici boravilo više od 22 tisuća pacijenata.

Zbog dobrih iskustava Županija je, kao vlasnik dotrajale bolnice čiji je puni kapacitet gotovo 300 kreveta, pred nekoliko godina najavljivala sličnu suradnju s drugim europskim osiguravateljskim kućama.

Osnivanje bolnice kao morskog lječilišta davne 1888. označava se i kao početak rovinjskog turizma. Budući da se 20-hektarski  bolnički kompleks nalazi na zaštićenom poluotoku okruženom morem, s prekrasnom pješčanom plažom, u gradskim planovima se spominje i kao glavni resurs za razvoj cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma. Zbog toga se nekoliko puta najavljivalo i raspisivanje međunarodnog natječaja za ulaganja u obnovu bolnice, a potom i da će se novac za tu svrhu pokušati dobiti iz europskih fondova. (A. POKRAJAC)

miriam ban ravnatelj karijere rehabilitacija rovinj