Radovi na dogradnji Dječjih jaslica

Radovi na dogradnji Dječjih jaslica

15.1.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Ulaganja u društvenu infrastrukturu su iznimno važna za svaku jedinicu lokalne samouprave pa tako i za Grad Labin. Grad Labin unatoč recesiji posljednjih godina kontinuirano ulaže u objekte školskog i predškolskog odgoja, a trenutno su u tijeku radovi na dogradnji Dječjih jaslica na Katurama.

 

Kao što je poznato, ovom dogradnjom dobivaju se dvije nove jasličke sobe sa pratećim sadržajima korisne površine 426,45 m2. Projektnu dokumentaciju izradila je arhitekrica Alemka Radović Goričanec d.i.a., a izvođač radova je tvrtka DE CONTE d.o.o. Labin. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.050.100,06 kuna s PDV-om. Projektiranje i izgradnju sustava centralnog grijanja i ventilacije financira IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin, i to kao sudionik projekta „LEGEND“ u okviru IPA Programa - Jadranska prekogranična suradnja.

 

Trenutno se izvode upravo radovi na ugradnji strojarskih instalacija (ventilacija, grijanje i hlađenje). Izvođenje radova usuglašeno je sa predviđenom dinamikom izvršenja radova koji se financiraju putem spomenutog EU projekta „LEGEND“ tako da je završetak radova sa opremanjem novih prostora jaslica predviđen početkom travnja ove godine. Isto tako, Proračunom Grada Labina za 2014. godinu predviđena su dodatna sredstva u iznosu od 425.000,00 kn kako bi se obuhvatili i radovi na uređenju okoliša te iznos od 180.000,00 kn za nabavu opreme.

dječje jaslice radovi legend irena