Pulska Plinara koncesionar za izgradnju distribucijskog sustava plina i u sjevernoj Istri

Pulska Plinara koncesionar za izgradnju distribucijskog sustava plina i u sjevernoj Istri

29.3.2010. // iPress // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plina na području sjeverne Istre u sastavu Valerio Drandić, predsjednik i Josip Zidarić, Dario Mezulić i Silvano Cukon, članovi iz Istarske županije te Boris Makšijan iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, predložit će istarskom županu Ivanu Jakovčiću i Skupštini Istarske županije da se Plinari d.o.o. Pula dodijeli koncesija za izgradnju distribucijske mreže plina za područje sjeverne Istre.

Na natječaj je pristigla jedino ponuda Plinare d.o.o. iako je natječajnu dokumentaciju preuzelo čak pet potencijalnih ponuđača.

Plinara d.o.o. Pula na taj bi način proširila svoje koncesijsko područje na čitavu Istru. Osim koncesije koju ima za “južno distribucijsko područje“, očekuje se da dobije koncesiju i za “sjeverno distribucijsko područje”. Koncesija se dodjeljuje na rok od 30 godina.

Ovom je koncesijom utvrđeno područje obavezne i posebne izgradnje. U idućih pet godina koncesionar je dužan izgraditi distribucijsku mrežu u područjima obavezne izgradnje, koje obuhvaća gradove Labin, Rovinj, Poreč, Novigrad i Umag te općine Vrsar i Funtana.

Budući da je Plinacro izgradio magistralni vod Vodnjan – Umag, koji će uskoro biti pušten u pogon, stvoreni su svi preduvjeti za brzu izgradnju distribucijske mreže do potrošača. Kako se očekuje, prvi bi se potrošači već do kraja ove godine mogli priključiti na plinsku mrežu. Ukupna dužina plinovodne mreže je 207 kilometara, a planira se godišnja potrošnja od 25 milijuna prostornih metara plina.

S obzirom na čistoću, jednostavan i jeftin transport, energetsku vrijednost plina i relativno nisku cijenu, plinofikacija Istre jedan je od prioriteta Istarske županije, izvijestili su iz Županije.

plinara d.o.o koncesija plinofikacija