Prvi radni sastanak izrade Razvojne strategije grada Labina 2014.-2020.

Prvi radni sastanak izrade Razvojne strategije grada Labina 2014.-2020.

3.6.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U utorak 2. lipnja 2015. godine u Velikoj vijećnici Grada Labina održana je 1. radionica za izradu Razvojne strategije grada Labina 2014.-2020. 

 

U regionalnoj razvojnoj politici Republike Hrvatske i u EU, planiranje i programiranje su  jedan od temeljnih instrumenta. Premda sadašnji zakonski okvir (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Strategija regionalnog razvoja republike Hrvatske) određuje da svaka područna (regionalna) samouprava treba imati županijsku razvojnu strategiju (ŽRS) neophodno je da takvu  strategiju imaju  i gradovi i općine (JLS), pa onda i grad Labin.

 

Osim što je razvojna strategija nužan uvjet za korištenje fondova EU, za financiranje razvojnih projekata u razdoblju 2014.-2020., ona je ponajprije ključno sredstvo u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem.

 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10 - lektorirani tekst i 8/13.), a u svrhu provedbe i organizacije postupka izrade Razvojne strategije grada Labina 2014. – 2020. sukladno prihvaćenoj ponudi Instituta za razvoj i međunarodne odnose Zagreb, oznake Klasa: 022-05/15-01/2-112 od 18. ožujka 2015. godine, Gradonačelnik Grada Labina 20. travnja 2015. godine, donio je odluku o osnivanju i imenovanju članova radnih skupina i Partnerskog vijeća za izradu Razvojne strategije  grada Labina 2014. - 2020. Odlukom su osnovane četiri radne skupine: Gospodarstvo, Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša, Društvene djelatnosti i civilno društvo te Prostorno planiranje i razvojni projekti.

 

Na jučerašnjor radionici uvodno je predstavljen radni plan, a iduća radionica koja je planirana 17. lipnja biti će usmjerena narazmatranje analize stanje i izradu SWOT analize.

 

 

 

Prezentacijasa 1.radionice (pdf)

 

 

 

 

razvoj strategija labin razvojna strategija swot analiza projekt demetlika komunalno