Provedeno treće ispitivanje kakvoće mora

Provedeno treće ispitivanje kakvoće mora

24.6.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Sukladno kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u periodu od 18. do 21. lipnja 2014. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora. Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka na plažama od Savudrije do Brseča. Na temelju rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja more izvrsne kakvoće zabilježeno je na 202 mjerne točke ili u 99,51% uzoraka dok je na jednoj mjernoj točki (Pu48 – AC Medulin, spoj mali poluotok), odnosno u 0,49% uzoraka, zabilježeno more dobro za kupanje sport i rekreaciju. Tijekom uzorkovanja zabilježena je temperatura mora, koja se je kretala od 19,4 do 22,40 stupnja. Istovremeno se temperatura zraka kretala od 19,0  do 26,2 stupnja.

kakvoća mora more ekologija čistoća