Proračun u malom Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu

Proračun u malom Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu

6.2.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Izrađen je vodič kroz Proračun Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu  s ciljem da građanima na jednostavan i usporediv način pruži transparentne i potpune informacije o strukturi proračuna naše općine. Također, cilj je što bolje informirati javnost o tome koliko i na koji način se raspoređuju proračunska sredstva, koje aktivnosti i projekti se provode i financiraju te o kojim se sve javnim potrebama skrbi, a sve kako bi građani bi ravnopravni partner prilikom kreiranja javnih politika.  Budući da je proračun živ i stalno se mijenja, nastojano je što bolje objasniti osnovne pojmove i procese, kako bi se javnosti približila suština proračuna i proračunskih procesa.

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće iznosi 19.084.970,00 kuna. Prikaz Proračuna Općine Sveta Nedelja podijeljen je u dvije tematske cjeline: U prvom dijelu objašnjeni su pojmovi vezani za proračun te je prikazan proces donošenja proračuna i izvještavanja o izvršenju proračuna. U drugom dijelu prikazani su proračunski prihodi i rashodi po vrstama i namjeni te najznačajniji projekti u 2021. godini.

Proračun u malom Općine Sveta Nedelja možete vidjeti ovdje.

općina sveta nedelja proračun u malom proračun irene franković