Stampar M - Stampar

PROČITAJTE ZA ŠTO ĆE SE JOŠ ZALAGATI NEZAVISNI ZAJEDNO LISTA BR. 8 NOSITELJA SILVANA VLAČIĆA

PROČITAJTE ZA ŠTO ĆE SE JOŠ ZALAGATI NEZAVISNI ZAJEDNO LISTA BR. 8 NOSITELJA SILVANA VLAČIĆA

13.5.2021. // LC Promo // Objavljeno u kategoriji Politika

Pored svih točaka programa koje je Lista broj 8 Nezavisni Zajedno, nositelja Silvana Vlačića predstavila do sada posebno će se zalagati i za:

PROJEKT AGLOMERACIJE

Projektom AGLOMERACIJE LABIN RAŠA I RABAC, koji se financira EU sredstvima, novcem Hrvatskih voda i lokalne zajednice, planira se riješiti velika većina prisutnih i nagomilanih problema. Vijećnici sa liste Nezavisni Zajedno, nositelja Silvana Vlačića će se angažirati na aktivnom praćenje istog, naročito u segmentima ponuđenih rješenja, te rokova realizacije i finalnih cijena komunalnih usluga za građane.

 

DOM ZA STARIJE OSOBE

Kada je u pitanju  Dom za starije, koji se bezuspješno "planira" već nekoliko desetljeća, zalagat ćemo se za njegovu čim skoriju izgradnju i stavljanje u funkciju.

Pratit ćemo ponuđena rješenja, rokove i cijenu izgradnje, a naročitu pozornost ćemo usmjeriti na cijenu smještaja za korisnike iz Labina.

Tražit ćemo i da se pri Pučkom otvorenom učilištu Labin organizira osposobljavanje osoba za djelatnost gerontodomaćica. Naime, izgradnjom budućeg Doma za starije neće se moći pokriti potrebe svih kojima će trebati briga i pažnja.

 

CESTE

Previše je nerazvrstanih cesta, te nekih gradskih i županijskih cesta u Gradu Labinu, i sve su u katastrofalno lošem stanju. Mi ćemo se zalagati da se pokrene planska i žurna obnova cesta, po prioritetima. To  bi trebalo imati prednost pred bilo kojim drugim kapitalnim projektima, a ne da se tu i tamo vrši obnova  uglavnom prije izbora.

 

NEZBRINUTE ŽIVOTINJE

Nezavisni zajedno će tražit da se zakon o zaštiti životinja provodi u praksi onako kako je propisano, a ne da je samo mrtvo slovo na papiru. Zalagati ćemo se za edukaciju građana o sterilizaciji životinja, te  za financiranje sterilizacije. Grad je obavezan brinuti se za svoje napuštene životinje, no treba  građane i educirati o pravima životinja.

Svoje građane molimo da svoje ljubimce shvaćaju kao ozbiljnu obavezu, da ih čipiraju, cijepe te steriliziraju ukoliko ne žele mladunčad. Da se brinu za njih jer su upravo oni ti koji su za njih odgovorni!


MANIFESTACIJE NA JAVNE NATJEČAJE

Kod nas u gradu unaprijed se definira tko će koju manifestaciju organizirati, a sredstva se troše prema unaprijed  osmišljenom troškovniku te se pogoduje uvijek istim organizatorima. Naši vijećnici zalagat će se da se sve gradske manifestacije stave na javne natječaje – kako bi se dobili najbolji prijedlozi i rješenja, te sredstva trošila na najučinkovitiji način.

 

Za to će se zalagati Nezavisni zajedno, Lista broj 8, nositelj Silvano Vlačić

 

Cjelokupni program Nezavisni Zajedno, Lista broj 8, nositelja Silvana Vlačića možete pročitati na: www.nezavisnizajednolabin.hr/program/

Nezavisni Zajedno, Lista broj 8, nositelja Silvana Vlačića možete pratiti putem web stranice (www.nezavisnizajednolabin.hr) i službenog Facebook profila (www.facebook.com/nezavisnizajedno).

izbori2021 nezavisni zajedno zalaganje točke programa silvano vlačić nositelj izbori lista broj 8 lokalni izbori vijeće vijećnici labin grad labin