Primjedbe i prijedlozi na nacrt plana gospodarenja otpadom Istarske županije

Primjedbe i prijedlozi na nacrt plana gospodarenja otpadom Istarske županije

5.5.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Istarski GROZD – Hrvatski liječnički zbor - Društvo za zdravstvenu ekologiju – Istarski ogranak, EKOP Istra, Odbor za referendum, Udruga Šanpiero Medulin, NL Emil Jukopila Medulin, NL Goran Buić Medulin, NL Loredana Štok Pula, DC, HDZ Pula, HDZ Medulin, HNS, HSLS, HSU Medulin, HSU Pula, HSS, ISDF-FSDI Pula, ISDF-FSDI Medulin, ZELENI

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
ISTARSKE ŽUPANIJE 2007. – 2015.

Primjedbe i prijedlozi


Poštovani,

U prekratkom roku koji ste dostavili samo putem elektronskih medija, te na sastanku „Odbora za zaštitu okoliša“ Županijske skupštine Istarske županije, dostavljamo vam naše primjedbe i prijedloge.Odredba, da se primjedbe i prijedlozi na "Plan gospodarenja otpadom Istarske Županije 2007-2015." mogu dostaviti do 5. 05. 2008. godine je neprihvatljiva, jer je takav plan od vrlo velikog značaja za Istru, pa je trebalo pokrenuti javnu raspravu. To bi većini građana Istre omogućilo uvid i davanje prijedloga i primjedbi na dokument, koji će bitno odrediti njihov život u bližoj budućnosti. Do danas Istarska Županija nije ništa poduzela na rješavanju problematike gospodarenja otpadom, iako još od 1996. godine postoji studija, koju su izradili međunarodni eksperti i po kojoj ništa nije učinjeno. Već takvim nečinjenjem počinjena je velika šteta građanima Istre.Stoga ćemo ukazati na bitne odrednice, koje će utjecati na život ljudi na ovim prostorima, a one su ujedno naše primjedbe i prijedlozi;

1. Nužno je konkretno i poimenično adresirati odgovornost za provođenje kako pojedinih dijelova tako i cjelokupnog Plana, kako se ne bi dogodilo, da za ne izvršavanje usvojenoga, nitko pred istarskim građanima ne snosi posljedice.


2.U preambuli Plana tražimo temeljni stav, kako će Istarska Županija ubuduće otpad zbrinjavati ekološki i za okolinu bezopasnim metodama i tehnologijama.


3. Tražimo jasnu definiciju u Planu, kako će se cjelokupni otpad, koji nije moguće reciklirati, obraditi i zbrinuti najmodernijim tehnologijama, koje ne zagađuju okoliš i ne ugrožavaju zdravlje ljudi.


4. Tražimo da se organski otpad prioritetno zbrinjava proizvodnjom komposta u mini kompostanama, kao i da se provede obavezna edukacija građana - poljoprivrednika, kako bi pokrenuli proizvodnju komposta na svojima imanjima. Time bi se stvorio prostor dodatnom zapošljavanju unutar županije na zbrinjavanju organskog otpada, pojeftinila bi i proizvodnja hrane u Istri, te bi bilo značajno smanjeno onečišćenje poljoprivrednog zemljišta.


5. Tražimo, da se u Planu jasno naznači zabrana paljenja otpada u industrijskim postrojenjima.


6. Slijedom točke 5. tražimo, neka Županija u Planu izostavi-izbriše opisanu tehnologiju MBO, u svrhu proizvodnje RDF goriva. Mislimo kako je ova metoda i tehnologija posve ekološki neprimjerena.


7. Tražimo, da Kaštijun NE bude lokacija za centralno zbrinjavanje otpada Istarske županije. U Planu se mora istaknuti hitna potreba istraživanja nove lokacije za centralno zbrinjavanje otpada ŽI, prvenstveno na lokalitetima napuštenih i ne saniranih kamenoloma u Istri. Nove tehnologije diktirati će i nove lokacije, koje bi trebale biti u centralnoj Istri.


8. Potrebno je razraditi plan edukacije građana o ekološkom zbrinjavanju otpada, te za izradu plana koristiti suradnju postojećih ekoloških udruga iz Istre. Ekološke udruge trebaju biti nosioci programa edukacije građana. Potrebno je planirati izvore i sredstva za takvu namjenu.


9. Potrebno je izraditi hodogram aktivnosti, temeljem kojega će se provoditi ekološko zbrinjavanja otpada. Potrebno je adresirati odgovornost i temeljne cjeline, kako bi se moglo kontrolirati provođenje hodograma.


10. Hodogram mora obuhvaćati datiranje otpada i identifikaciju mjesta gdje nastaje. To znači karakterizaciju i obilježavanje otpada kao kućnog, industrijskog ili trgovačkog, ambalaže ili potencijalno opasnog otpada, na bilo koji način. Svakako treba uvesti ekološku taksu na ambalažu, koja se ne može reciklirati, te dati prednost ambalaži s višekratnom upotrebom.


11. Plan mora jasno predvidjeti nadzorna i inspekcijska tijela, koja će nadgledati njegovo provođenje.


Za Istarski GROZD:
mr.sc. Josip Anton Rupnik

zeleni istarski GROZD gospodarenje otpadom otpad Anton Rupnik Istra