Prvi maj M - Prvi maj

Prim. dr. sc. Lucijan Mohorović uputio predsjedniku Vlade Milanoviću pismo s primjedbama na Megalomanski Megaprojekt TE Plomin 3

Prim. dr. sc. Lucijan Mohorović uputio predsjedniku Vlade Milanoviću pismo s primjedbama na Megalomanski Megaprojekt TE Plomin 3

23.4.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Primjedbe  i argumenti protiv SUO se taksativno iznose kako slijedi:

 

  1. Ekonerg je u sukobu interesa jer je osnovan kao Tvrtka sestra HEP-a

2.      HEP je naručio studiju prejudicirajući isključivo korištenje uvoznog ugljena i izgradnju nove TE snage 4 x jače od TE Plomin 1

 

                        DILEMA PLIN ILI UGLJEN

 

  1. HEP nije uzeo u obzir i alternativne energente, kao što je korištenje plina iz našeg podmorja.

 

  1. HEP nije tražio cost-benefit analizu  korištenja ugljena nasuprot plinu.

 

5.     Plin ima neusporedive prednosti:

  

a)      Izgradnja Plinske TE je puno jeftinija od gradnje TE na ugljen ( podaci iz Talijanskih i Njemačkih izvora 1990-tih god)

b)      Plinska TE treba neusporedivo manje vode za proizvodnju struje

c)      Plinska TE nema krutog i opasnog otpada

d)     Emisije CO2 su značajno manje korištenjem plina kao energenta

e)   U planovima HEP-a je  bio predviđen  Plin u TE Plomin 1, kada se za to budu ispunili uvjeti.

f)      Prostorno-planskim županijskim dokumentima  se ograničava kapacitet proizvodnje, jer bi se inače ozbiljno ugrozio prostor, priroda i planovi razvoja(turizam, poljoprivreda, more).Projekt izgradnje TE Bloka 3 od 500 MGW, je u potpunoj koliziji sa  Županijskim prostornim planom!

 

  1. HEP još uvijek dezinformira javnost tvrdeći da plina nema za potrebe takve elektrane, no mi smatramo da plina za eventualnu zamjensku TE Plomin 1 sa 120 MW sadašnjeg kapaciteta ima dovoljno. Radi se o našem energentu koji je ekonomski i ekološki prihvatljiv i opravdan, koji će se na tržišnim principima uklopiti u mrežu plinske industrije EU.

 

 7. Prema SUO investitor će znatno proširiti gabarite dosadašnjih TE 1 i 2, duboko ulazeći u Radioaktivnu deponiju( oko 1 milijun tona), koja se ne klasificira u Ekonerg  SUO kao opasni otpad a što osobito zabrinjava, niti u dokumentu Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva svih dosadašnji Vlada!

 

  8.Prema SUO gradnja Bloka 3 zahtijeva istovremenu proizvodnju struje u TE 2 i 1, što znači da će se  tijekom zamišljene gradnje( 2-3-4 ili više godina?!biti nemoguće poštivati standarde emisija i imisija!

 

9.TE Plomin 3 treba najmanje 4 puta više čiste , pitke vode neophodne za proizvodnju tehnološke vodene pare .Time bi ozbiljno bio ugrožen podzemni resurs ( prirodni izvori pitke vode), pogotovo u  ljetnim sušnim razdobljima, koja već danas diktiraju ograničenje potrošnje vode u kućanstvima i javnim objektima.

 

 

10. TE Blok 3 će, sagorijevanjem ugljena emisijom i imisijom, devastirati tlo i zemlju teškim metalima i drugim spojevima ( Ozon, NOX, SO2, Talijum, Vanadij , Dioxini, Furani i dr), imati vrlo nepovoljne posljedice po zdravlje stanovništva. Ta činjenica će utjecati neizbježno na tlo i drenažom u podzemne rezervoare pitke kraške vode, opasno devastirati prehrambeni lanac i umanjiti vrijednost poljoprivrednih kultura u širokom prostoru oko TE, te praktički onemogućiti ekološku proizvodnju hrane .

 

 

11. Prema SUO povećat će se potreba za 4-5 puta većim količinama kamena vapnenca otvaranjem novih kamenoloma, koji nisu predviđeni Prostornim planovima.

 

12. TE Blok 3 iziskuje mnogo veći prostor deponiranja krupnog otpada, šljake i prašine. Prezentirana SUO opravdava izgradnju Bloka 3 , temeljena na pretpostavkama i nerealnim i nedefiniranim mogućnostima. 

Planiranje prodaje krutog otpada-šljaka, gipsa i td cementnoj industriji i slično kao i  u svijetu još uvijek nedefinirano zbrinjavanje  a posebno rješenja emisija CO2, koje EU strogo direktivama regulira, je nerealno i ne smije se dopustiti nikakva improvizacija u SUO i spekulacije oko zbrinjavanja( trgovanje, skladištenje, plinovodi i td),  koji se u okviru EU direktivama i zakonima reguliraju  u rastućom i rigoroznijom legislativom.

 

 

                      DEVASTACIJA BIOLOGIJE MORA

  

 

13. SUO  da bi zadovoljio dostatne količine tehnološki neophodne rashladne morske vode , predlaže novi zahvat izgradnje dugog dovodno-odvodnog tunela, koji se sa polovine zaljeva, premješta na sam ulaz u Plominski zaljev uz nepovoljan utjecaj na ekosustav mora. Znatno povećanje temperature mora i konsekutivno djelovanja na morsku faunu i floru, ugrožava i  Rabačku rivijeru te kvalitetu mora i ribolov u Kvarneru.

 

14. Neoprostivo je što se u SUO ne spominje  korištenje biocida ( toksičnih i opasnih kemijskih spojeva) koji se koriste u pogonu za rashlađivanje sustava i pročišćavanje taloga morskih algi i drugih sastojaka morske vode, koja cirkulira u sistemu i ispušta u sam ulaz u Plominski zaljev. Takva ispusna zagađena voda će se permanentno širiti zaljevom i ugroziti ne samo morski ekosustav zaljeva već i kvalitetu mora Rabačke rivijere u neposrednoj blizini ulaska u Plominski zaljev!

 

15.Neshvatljivo je inzistiranje korištenje takve otpusne morske vode u razvoju ribarske industrije, koja se je i u prošlosti navodila kao benefit ,gospodarski resurs i opravdanje za izgradnju TE Plomin 2.( između 20 drugih projekata prijateljskog okruženja, koja HEP nije ni jednog uspio realizirati!!??.)

 

 

KAPTAŽA PRODUKATA SAGORIJEVANJA UGLJENA

 

16. U SUO nije vidljiva obveza sustava selektivne katalitičke redukcije- kaptaže ne samo SO2 već i mnogo opasnijih dušičnih spojeva, koji se još i danas ispuštaju iz visokog dimnjaka iako se uređaj za obvezno kaptiranje( smanjenje) emisija NOX godinama odlaže, tobože zbog neisplative investicije, pa se s pravom postavlja pitanje vjerodostojnosti godinama  prezentiranih graničnih vrijednosti emisija NOX . Nedopustivo je da te emisije HEP- i TE Plomin d.o.o. pravdaju preskupim zahvatom  koji se godinama odlaže a istovremeno se  rizik nepovoljnih zdravstvenih implikacija, nekontrolirano kontinuirano dešava.

Neprihvatljiva je  teza Ekonerg SUO kako će investitor u obzir uzeti samo „najpovoljnija zaštitna tehnološka rješenja, koja će garantirati zakonske obaveze" !!?? što znači da će se problemi rješavati „u hodu", što je nedopustivo ponašanje kako HEP-a kao nositelja projekta , tako i za potencijalnog investitora, koji u eventualnim javljanjem na najavljeni natječaj, mora u naprijed biti informiran o svim detaljima zadovoljavanju uvjeta izgradnje TE Bloka 3

 

NERIJEŠIV PROBLEM RADIOAKTIVNOSTI  DEPONIJA

 

 

17. Zbog  povećane prirodne radioaktivnosti Labinština je zbog kumulirane zagađenosti u geografski malom prostoru unutar radijusa od  10-15 Km , ekološki i zdravstveno ugrožena zagađenjem tla, vode i zraka( Tvornica cementa Koromačno, Tvornica vapna  sa Ogromnim kamenolomom u Most Raša, Tvornica kamene vune Rockwool u najplodnijoj Tupljanskoj dolini, TE Plomin 1 i 2)

      

      18. Prezentirana SUO ne spominje obveze kojom su HEP, APO i Zdravstvena služba     

      trebali  vršiti praćenjem stupanja ugroženosti zdravlja stanovništva a koje se temelje na

      zaključcima Studija IMI(Instituta za medicinska istraživanja) i Instituta Ruđer Boškovića

      o razini opasnosti od preko 1 milijun tona radioaktivnog deponija , te mjerama sanacije i

      prevencije, svoditi rizik oboljenja na najmanju moguću razinu.

 

  STUDIJA O PROCJENI  UTJECAJA NA ZDRAVLJE NOVE INVESTCIJE TE PLOMIN BLOKA 3

 

 

19. HDZE( Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju u okviru HLZ) je 2008 god. pokrenuo raspravu i zahtjev o donašanju Odluke na Županijskoj razini da se uz Obaveznu Studiju o procjeni utjecaja na okoliš planiranog objekta u prostoru, obveže i Studija o procjeni utjecaja na zdravlje stanovništva. Sva tijela od Župana, poglavarstva te Skupština IŽ su 15.12. 208. godine , prihvatile prijedlog HDZE.Međutim izostala je realizacija prihvaćene „Agencije za zdrav okoliš" kao savjetodavno tijelo Županijskoj skupštini u pitanjima zahvata u prostoru vezano za zdravstvenu zaštitu stanovništva od štetnih čimbenika iz izvora zagađenja kao što su objekti prljave industrije.U skladu sa zahtjevom građana na javnim raspravama o SUO projekta izgradnje TE Bloka 3 u Studenom 2011.  u Plomin Luci i Labinu, traži se obavezna izrada Studija o  procjeni utjecaja na zdravlje stanovništva- stupnja utjecaja dosadašnjeg rada TE Plomin 1 i 2, te procjena stupnja ugroženosti zdravlja radom TE Bloka 3 na ugljen, kao sastavni dio procedure u odlučivanju i opravdanost investicije novog velikog zagađivača TE Plomin 3 .

 

 

 

 

JAVNA RASPRAVA

 

20. Smatramo da se u praksi ne poštuju prava građana, NVO,  pa ni pojedinaca

 u proceduri organiziranja  javnih rasprava , pravo na ravnopravno suodlučivanje te pravo na pravovremenu informaciju o planiranom zahvatu u prostoru, temeljena na Aarhuškoj konvenciji ,koja je ratifikacijom implementirana u legislativu RH. Jedan od bitnih prigovora se odnosi na činjenicu da se kao članovi foruma i povjerenstava, nisu uključivali kompetentni znanstvenici i stručnjaci iz oblasti zdravstveno-ekološke zaštite i drugi kompetentni zdravstveni djelatnici, pa su umjesto njih imenovane nekompetentne osobe, koje su raspravljale i  odlučivale o zdravstvenim implikacijama zahvata u prostoru, na razini planova lokalne samouprave , regionalne pa i Vlade RH.

 

21. O projektu izgradnje TE Plomin Bloka 3, Vlada kao ni Ministarstvo gospodarstva pa ni resorna Ministarstva ne mogu ograničiti i/ili negirati zahtjeve građana o pravu da se zainteresirana javnost izjasni referendumom o tako važnom za zdrav okoliš  zahvat u prostoru kao i o izboru energenta. Od Savjetodavnog povjerenstva za stručnu ocjenu SUO o TE Plomin 3, u skladu sa temeljnim principom Aarhuške konvencije,traži se podrška inicijativi građana na javnim raspravama, kao i političkih stranaka o pravu na  referendumsko izjašnjavanja građana istarske Županije, s obzirom da dosadašnje HDZ vlast i Vlade, nisu poštivale zakonom određene procedure i temeljna prava građana na zdravlje i življenja u zdravom okolišu.

 

 

 

 

                  TERMOELEKTRANE NA UGLJEN  I  ZDRAVLJE

  

 

22. Argumenti o zdravstvenim implikacijama štetnih produkata sagorijevanja u predviđenoj izgradnji TE Plomin Bloka 3, koje je Ekonerg elaborirao u SUO, su stručno i znanstveno manjkavi.

Studija o izgradnji TE Bloka 3( skraćena verzija !?), prezentira dvije analize :

  1. Analiza demografskih , društveno i javno zdravstvenih značajki Hrvatske( Čičak2009),
  2. Epidemiološka analiza specifičnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva grada Labina, općine Kršan u odnosu na  IŽ, RH i druge izabrane gradove (HZJZ, 2011)

Prezentirane analize su neprihvatljive i vrlo skromno  zadovoljavaju metodološke,  epidemiološke kao i kliničko-laboratorijske  istraživačke zahtjeve, koje u stvari pokušavaju opravdati taj zahvat sa zdravstvenog aspekta.

Ne daju odgovor o retrogradnom i zatečenom stupnju ugroženosti zdravlja stanovništva radom TE Plomin 1 i 2., a posebno treba istaknuti kako te analize ne daju kompetentan stručno-znanstveni komentar očekivanog neželjenog efekta radom  sagorijevanja ugljena u Bloku 3., koji su svjetskoj literaturi veoma dobro znanstveno obrađeni.

Stoga se traži da HEP kao nositelj projekta Izgradnje TE Plomin  Bloka3  i potencijalni investitor , zatraže intervenciju Ministarstva za okoliš i prirodu, da objavi natječaj za izradu Neovisne studije o procjeni utjecaja na zdravlje stanovništva, kao neophodnog dokumenta u konačnoj ocjeni opravdanosti ovog zahvata u prostoru. 

 

28. Kao Predsjednik Republičke komisije za utvrđivanje uvjeta gradnje TE Plomin 2 (1982-1983), bio sam detaljno informiran o rezultatima svih zatraženih elaborata, koji su zadovoljavali najsuvremenije dotadašnje ekološke i zdravstveno-znanstvene dosege.

      Elaborati o stanju okoliša i stupnju ugroženosti zdravlja stanovništva su  bili uvjet za          

      izgradnju TE Plomin 2, a izvršili su ih između ostalih IMI( Institut za medicinska      

      istraživanja-Zagreb, Institut Ruđer Bošković-Zagreb).

      Rezultati Istraživanja značajnosti prirodne povišene radioaktivnosti na lokaciji TE Plomin 

      1 kao i područja Labinštine , kao i razina radioaktivnosti deponija šljake prezentirani u

      Studiji  IMI, su pokazali da razina  radioaktivnosti nije zanemariva i da nužno zahtjeva da   

      o tome u budućnosti odgovorne institucije( HEP,APO, Zdravstvo) , na temelju

      dobivenih rezultata trebaju obavezno pratiti zdravstveno stanje  stanovništva, što se

       sustavno  nikada nije izvršavalo.

    

 

U Labinu, 24.03.2012.

 

Prim. dr. sc. Lucijan Mohorović
Član UO HDZE – pri HLZ Zagreb,
Član IO Ogranka  HDZE za IŽ
Znanstveni suradnik Katedre za zdravstvenu      
ekologiju, Medicinskog fakulteta , Sveučilišta  
u Rijeci
                            

 

lucijan mohorovic te plomin 3 ekologija gospodarstvo hep energetika