Prihvaćen amandman Williama Negrija o financiranju knjiga osnovcima slabijeg imovnog stanja

Prihvaćen amandman Williama Negrija o financiranju knjiga osnovcima slabijeg imovnog stanja

6.8.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnik Nezavisne liste William Negri uputio je Gradskom vijeću Grada Labina amandman te predložio da se u Proračunu u dijelu o osnovnom školstvu doda stavka o financiranju besplatnih knjiga za djecu obitelji slabijeg imovinskog stanja sa 50.000 kuna. Ističe kako je u trenutnoj, nezavidnoj situaciji najbolje ulagati u znanje.

Podržava i razmjenu knjiga među učenicama u organizaciji škole. Gradonačelnik Tulio Demetlika pohvalio je inicijativu te prihvatio amandman. Sredstava u visini 50.000 kuna osigurati će se iz sredstava za sanaciju gradske Lože.

Analizirajući druge izmjene i dopune rebalansa Grada Labina Negri je predložio izradu projekta uštede, odnosno predlaže da sva poduzeća u većinskom vlasništvu Grada zajednički nabavljaju opremu te na taj način ostvare uštede.

Predložio je i zajedničko vođenje knjigovodstva tvrtki u većinskom vlasništvu Grada.

Vezano za Osnovne škole predložio je da nabavljaju namirnice za dječju marendu od istog dobavljača te na taj način postignu povoljnije uvijete. Gradonačelnik je kazao kako su već krenuli u tom pravcu te trenutno razmatraju natječaj za nabavku lož ulja za Komunalno poduzeće, Dječji vrtić i Osnovne škole.

Razmotriti će se i nabavka uredskog materijala te hrane i pića. U projekt povezivanja poduzeća u većinskom vlasništvu Grada Labina ušlo se projektom Cash Pool i VIP telefonije.

william negri politika demetlika komunalno cash pool vip financiranje knjige