Prezentacija knjige poznatog meteorologa Milana Sijerkovića »Istarska meteorološka škrinjica« u Gradskoj knjižnici Labin

Prezentacija knjige poznatog meteorologa Milana Sijerkovića »Istarska meteorološka škrinjica« u Gradskoj knjižnici Labin

27.1.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

»Istarska meteorološka škrinjica« mr. Milana Sijerkovića prva je stručna knjiga meteorološkog sadržaja o Istri. Napisana je temeljem vjerodostojnih meteoroloških podataka i iskustava, ali s prepoznatljivim popularnim i zanimljivim Sijerkovićevim stilom.


Petak 30.01.2009 u 18:00h, prezentacija knjige Milana Sjerkovica, Gradska knjižnica, Labin

Čovjek koji je postao sinonim za vremensku prognozu u Hrvatskoj, Milan Sijerković, nedavno je u Puli promovirao svoju novu knjigu Istarska meteorološka škrinjica, u izdanju buzetskog Reprezenta. Ovaj rođeni Bokelj kaže da je postao meteorolog jer voli prirodu. Potječe iz ribarske obitelji pa mu je more blisko od rođenja i prije je, kaže u šali, naučio plivati nego hodati. To, a i sklonost matematici i fizici, utjecali su na odabir studija.

 

Cijeli inervju pročitajte u rubrici "Zanimljivosti":

 Milan Sijerković, poznati hrvatski meteorolog, nedavno je objavio knjigu »Istarska meteorološka škrinjica«

 

Istarska meteorološka škrinjica opsežno je stručno djelo iz područja meteorologije, prvo takvo djelo za područje Istre. Napisano je stručno, temeljeno na vjerodostojnim meteorološkim podacima i iskustvima, s prepoznatljivim popularnim i zanimljivim Sijerkovićevim stilom, tako da će ova knjiga biti jednako razumljiva, korisna i zanimljiva za stručnjake, kao i za široki krug čitatelja koji ne raspolažu stručnim meteorološkim znanjem. Dodatnu informaciju, zanimljivost i atraktivnost knjizi daje sedamdesetak ilustracija, fotografija u boji, mahom vezanih uz vrijeme i klimu u Istri te meteorološka mjerenja koja se na ovom području sustavno provode od osamdesetih godina dvadesetog stoljeća.

Knjiga ima tri poglavlja: prvo govori o istarskom vremenu i klimi, drugo o povijesti vremenskih motrenja u Istri, a u trećem je poglavlju opisan život i djelo Andrije Mohorovičića, poznatoga hrvatskog meteorologa, geofizičara i seizmologa svjetskoga glasa, rodom iz Voloskog u Istri.

Prvo je poglavlje najopširnije, obuhvaća veliki raspon tema od čimbenika koji određuju istarsku klimu i vrijeme te opisa klimatskih i vremenskih pojava kao što je temperatura zraka, oborine, vjetrovi, oblaci, grmljavina, sušna razdoblja i drugo, pa do razmatranja klimatskih i vremenskih mijena po godišnjim dobima i po mjesecima u godini. Ta se razmatranja, opisi i zaključci odnose na Istru u cjelini, ali i posebno na pojedine istarske krajeve, kao što je zapadna obala, središnja Istra, planinski krajevi i istočna istarska obala, tako da je obuhvaćen široki prostor čitave Istre, uključujući i Liburniju. Svi su opisi i zaključci izvedeni na osnovi podataka meteoroloških mjerenja u zadnjih četrdesetak godina, kao i ranijih razdoblja ako su podaci bili dostupni, te na osnovi podataka i analiza koje su objavili drugi meteorološki stručnjaci.

U drugom poglavlju Sijerković daje povijesni pregled meteoroloških mjerenja i osnivanja meteoroloških postaja u raznim istarskim krajevima te posebice opisuje začetke i razvitak pomorske (Pula), zdravstvene (Opatija) te zrakoplovne meteorologije, s posebnim opisom mikroklime pulske zračne luke.

Ovo Sijerkovićevo djelo krasi nekoliko izuzetnih odlika: prvo to što stručnu, složenu meteorološku građu autor iznosi jednostavnim, razumljivim i zanimljivim stilom; drugo, svi su opisi, raščlambe i zaključci utemeljeni na ogromnom broju pouzdanih podataka; korišteni su mnogi izvori, djela drugih stručnjaka, arhivski podaci, iskustva, pučka kazivanja i dr.; djelo predstavlja cjeloviti prikaz klime i vremena u Istri, s opširno obrađenim pregledima vremenskih mijena i tokova po godišnjim dobima i po mjesecima, s čestim osvrtima na vremenska događanja u prošlosti, s iznošenjem statističkih prosjeka i ekstremnih slučajeva; kroz cijelu knjigu vidljivo je autorovo nastojanje na iznošenju uzročno-posljedičnih veza u meteorološkim pojavama i fenomenima, kao i njegova stalna briga da čitatelja poduči kako bi lakše mogao razumjeti stručnu meteorološku tematiku koja se u knjizi obrazlaže, kao i klimatske i vremenske pojave općenito.

Knjiga je i po izgledu lijepa i atraktivna, s tvrdim uvezom i s bogatim slikovnim prilozima, među kojima ima niz fotografija koje predočuju vremenske prilike i neprilike u Istri u bližoj i daljnjoj prošlosti.

Knjigu je uredio Miroslav Sinčić, grafički oblikovao David Ivić, a tiskana je u Grafomarku u Zagrebu.

 

Reprezent

 

 

Milan Sijerković meteorolog meteorologija vrijeme istarska meteorološka škrinjica miroslav sinčić atmosfera