Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

26.3.2021. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji prvog kata općinske zgrade u Nedešćini. Zainteresirani gospodarski subjekti da mogu dati svoj doprinos kvalitetnijoj pripremi i provedbi

Više Radio Labinopćina sveta nedelja javno savjetovanje rekonstrukcija