Digital Labin 2023 Top Full M - Digital Labin 2023 Top Full

Predstavljena monografija slikara Emila Bobanovića Ćolića

Predstavljena monografija slikara Emila Bobanovića Ćolića

8.5.2012. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Kultura

Na promociji dugo očekivane monografije akademskog slikara Emila Bobanovića Ćolića "Duh djetinjstva" u labinskom Malom kazalištu publici nije trebalo izložiti nijedno umjetnikovo djelo da se uvjeri u potpuno pogođeni naziv knjige.

Vitalni 86-godišnjak, kojemu je na oko 150 stranica ukoričen presjek stvaralaštva, u startu je svečarsku priliku lišio poslovične uštogljenosti: prekidao je govornike upadicama, kazivao anegdote, no toliko lucidno, lišeno dociranja, ni na tren zamorno, sve vrijeme ne skidajući osmijeh s lica, ma baš kao kakav vječno zaigrani dječarac nepoderive energije.

Akademik Tonko Maroević, autor je teksta o umjetnikovom životu i djelu u monografiji.

"Za Bobanovića Ćolića nije pretjerano kazati da je uvijek ostao vjeran mediteranskim korijenima, a sa svakim novim djelom sve je više uranjao u neposredno doživljeni južnodalmatinski, pelješki, zavičajni kunski krajolik i odgovarajuću pomorsku ili primorsku tematiku. Kao slikar i kao kipar težio je jasnoći i prvotnosti kakve mu je dala intenzivna atmosfera juga i osjećanje organske povezanosti s prirodom", zapisao je Maroević.

"Duh djetinjstva", naime, slika je iz 2006. i istoimeni recentniji ciklus, a poslužila je kao naslov monografije jer, kako objašnjava Maroević, predstavlja sintezu umjetnikova stvaralaštva, fazu koja akumulira njegove odlike: zvučan kolorit i temperamentnu gestiku, dramatičnu fakturu i težnju reljefnosti, naglašene kontraste i ekspanzivnost obrisa.

Emil pripada generaciji umjetnika iz atelijera koji su 70-ih i 80-ih godina doprinijeli da labinska likovna umjetnost dosegne vrhunac. Tada je odlazak u galerije bio pravi socijalni događaj, rekla je bivša voditeljica gradske galerije Sabina Salamon, priznajući da joj je laknulo kada je koncem 2011., nakon pet i pol godina, otisnut "Duh djetinjstva".

Naglasila je doprinos člana uredništva knjige, pokojnog Predraga Spasojevića, koji uz Feodoru Gubaš potpisuje i grafičko oblikovanje: on je, naime, predložio naziv monografije. Autori fotografija djela u knjizi su Boris Cvjetanović i Stanko Vrtovec. (I. RADIĆ)

emil bobanovic colic umjetnost monografija