Stampar M - Stampar

Predstavljamo dizajn i koncept projekta "Zelene navike za održivu Labinštinu"

Predstavljamo dizajn i koncept projekta "Zelene navike za održivu Labinštinu"

25.3.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Grad Labin u suradnji s trgovačkim društvom 1. Maj d.o.o. te izabranim izvođačem Galović savjetovanjem j.d.o.o. između više prezentiranih idejnih rješenja dizajna i koncepta projekta izabrao koncept i dizajn projekta "Zelene navike za održivu Labinštinu".  Izabran je koncept  koji prati brojku 21.

Simbolika broja 21 u informativnoj kampanji je višestruka. Ekološka pitanja i ekološki problemi postaju sve dominantnija tema u suvremenom društvu, čime se potvrđuje pretpostavka da će 21. stoljeće biti “stoljeće okoliša”, za razliku od dvadesetog stoljeća koje je gradilo svoj napredak na tehnologijama koje su često stvarale ekološke krize s vrlo ozbiljnim posljedicama ugrožavanja prirode, okoliša i ljudskog zdravlja. S obzirom na te izazove na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku u Rio de Janeiru 1992. pozornost svjetske javnosti bila je usmjerena na sve veće probleme vezane uz pitanja razvitka i okoliša na lokalnoj i globalnoj razini. Deklaracija i Akcijski program za 21. stoljeće (Agenda 21), usvojeni na Konferenciji, daju snažnu potporu načelu održivog razvitka. Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. usvojila je Milenijsku deklaraciju (United Nations Millennium Declaration), politički dokument Ujedinjenih naroda za 21. stoljeće, koji utvrđuje ciljeve razvoja na područjima od interesa za međunarodnu zajednicu te aktivnosti koje trebaju pridonijeti njihovu ostvarivanju. Recikliranje otpada, kao jedna od stavki Agende 21, je veoma važan kotačić u borbi protiv zagađenja okoliša i očuvanja resursa. Iako svaka radnja poput odvajanja otpada u kućanstvima u početku predstavlja određeni napor, valja razmisliti o tome što građane koči u provedbi, odnosno u stvaranju novih navika. Također, za usvajanje nove navike treba minimalno 21 dan – te molimo građane da ustraju u odvajanju otpada jer će vrlo to postati ZELENA NAVIKA koja doprinosi zaštiti okoliša!

Odabrano grafičko rješenje je usuglašeno sa postojećim grafičkim standardima komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o., a kao rezultat odabira ciljanog dizajna izrađena je i knjiga standarda za potrebe provedbe kampanje, te predstavlja temelj svih proizvoda u sklopu ove kampanje.


Trenutno je dovršen dizajn i sadržaj brošure koja će se tiskati i distribuirati u toku travnja. U toku istog mjeseca planirano je i otvaranje mrežnih stranica projekta te održavanje predavanja i javne tribine u sklopu Dana planeta Zemlje 22.04.2019.

Projekt obuhvaća područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s ukupno 22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Labinštine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kune, od čega odobrena bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 496.237,25 kuna te Fonda MRRFEU-a za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018 52.542,77 kune.

Više o samom projektu možete saznati na: http://www.labin.hr/zelene-navike-za-odrzivu-labinstinu


zeleno zelene navike održivost projekt ekologija otpad marijan galović