Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

15.1.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Sukladno odredbama članka 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12. i 86/12.) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (“Narodne novine”, br. 55/11.) Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin p o z i v a roditelje odnosno staratelje djece, kojih je prebivalište na području Grada Labina, općina Kršan, Sveta Nedelja, Pićan i Raša, da predupišu djecu koja do 1. travnja 2013. godine navršavaju šest godina života, i to djecu rođenu od 1. travnja 2006. do 31. ožujka 2007. godine, kao i djecu kojoj je prošle školske godine odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu a školski su obveznici, radi evidentiranja polaznika prvog razreda osnovne škole u školskoj godini 2013./2014.

 

Vrijeme predupisa: od 21. siječnja do 23. siječnja 2013. g. 

 

Predupis se vrši u tajništvu osnovne škole najbliže mjestu prebivališta.

 

Za dijete koje do 1. travnja 2013. ne navršava šest godina života, roditelj odnosno staratelj može podnijeti pismeni zahtjev za prijevremeni upis u osnovnu školu Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Labin, Labin, Titov trg 11.

 

Po izvršenom predupisu odnosno podnijetom zahtjevu za prijevremeni upis ili odgodu upisa, roditelj odnosno staratelj dobit će poziv za pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o uvjetima i vremenu upisa u školu.

prvi razred škola prvašići obrazovanje