Poziv za dostavu projektnih ideja u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba

Poziv za dostavu projektnih ideja u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba

29.9.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba (FLAG Alba) u fazi je izrade Lokalne
razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2021.- 2027. (LRSR 2021.-
2027.). FLAG Alba predstavlja ribarstveno područje istočne Istre, a proteže se na pet
jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša i Kršan), te dvije
kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja). U programskom razdoblju 2014.-2020. FLAG
Alba je odobrila 46 projekta u ukupnom iznosu od 1.570.000 EUR.

Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni korisnici sa područja FLAG Alba da ispune
Obrazac prijedloga projektnih ideja objavljen na sljedećem linku


http://flagalba.hr/novosti/poziv-za-dostavu-projektnih-ideja-u-svrhu-izrade-nove-lokalne-razvojne-strategije-u-ribarstvu-flag-a-alba/
 


Ispunjeni obrazac projektnih ideja je potrebno poslati najkasnije do petka 06.10.2023. na
e-mail: info@lagur-alba.hr .


Prikupljene projektne ideje poslužit će za izradu nove Lokalne razvojne strategije u
ribarstvu FLAG-a Alba, a time i novih natječaja.


Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem e-maila info@lagur-alba.hr te
putem telefona na kontakte: 099 3576 998 ili 095 1122 110.


Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2021. – 2027. se provodi u okviru mjere
III.1. „Pripremna potpora”, a sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog
fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu kroz Program za ribarstvo i akvakulturu
RH 2021. – 2027.


flag alba lagur lokalna akcijska grupa u ribarstvu pjekti poziv