Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan

27.10.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinski načelnik Valdi Runko, ing.str., utvrdio je Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan.

Budući je riječ o Odluci kojom se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ove Odluke na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (''''Narodne novine'''' br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom - E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan -  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Odluke i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

 

krsan.hr

 

 

 

  • Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 2015
  •  
  • Obrazac
  • općina kršan komunalna naknada odluka valdi runko