Poskupljenje na Labinštini: Cijena zbrinjavanja komunalnog otpada za četveročlanu obitelj narasla za 36 posto

Poskupljenje na Labinštini: Cijena zbrinjavanja komunalnog otpada za četveročlanu obitelj narasla za 36 posto

11.4.2023. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na aktualnom satu labinskog Gradskog vijeća Tanja Pejić, vijećnica Demokrata, rekla je kako prema prijedlogu promjene cjenika, od 1. lipnja građane očekuje drastično poskupljenje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Veće selektiranje, ali i cijena

- Opet će nam se povećati računi za smeće. Kućanstvima će jedinična cijena za predaju miješanog komunalnog otpada biti veća za više od 80 posto. Prema izvještaju o poslovanju društva Kaštijun d.o.o. za 2021. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 2,2 milijuna kuna, a iz ranijih razdoblja ima akumulirani gubitak u iznosu od gotovo 22,8 milijuna kuna. S druge strane, prema izvješću o poslovanju '1. maja' d.o.o. za 2022. godinu, vidljivo je da raste udio odvojenog prikupljanja komunalnog otpada tijekom godina te da se ulaganjem u infrastrukturu postižu sve bolji rezultati", rekla je Pejić te pitala zbog čega korisnici usluga "1. maja" moraju učestalo sudjelovati u poskupljenjima te ima li naznaka poboljšanja rada centra Kaštijun ili se ista situacija može očekivati i u narednim poslovnim godinama.


Odgovorio joj direktor Komunalnog poduzeća "1. maj" Labin Donald Blašković, koji je rekao da je varijabilni dio cijene odvoza komunalnog otpada vezan uz cijenu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada od strane Županijskog centra za zbrinjavanje otpada Kaštijun.

- S 1. siječnja povećala se cijena prijevoza, obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada na Kaštijun za 94 posto, i iz tog razloga bili smo primorani izmijeniti jedinične cijene za preuzimanje zelenog spremnika. Do sada je cijena zbrinjavanja bila 592 kune/tona, dok od ove godine iznosi 1.149 kuna/tona, odnosno 156 eura. Komunalno je napravilo analizu poslovanja, odnosno povećanja troškova te je predloženo da se postojeća cijena zbrinjavanja od postojećih 0,081 kuna/litra, poveća na 0,15 kuna/litra, odnosno 2 centa. Povećanje je 9 posto manje nego što je Županijski centar Kaštijun povećao cijenu prema Komunalnom poduzeću '1. maj'. Računi građana neće biti veći za 80 posto, već puno manje. Na primjeru četveročlane obitelji koja živi u stambenom prostoru od 60 kvadrata, sa spremnikom od 120 litara i pražnjenjem 4 puta mjesečno, cijena će se u konačnici povećati za 36,4 posto te će mjesečni račun iznositi 18,35 eura, rekao je Blašković.


Gradske parcele idu u zakup

Dodao je da se, zahvaljujući novoj Upravi Kaštijuna, vide pomaci u radu te da novi direktor ima konkretne i dobre ideje. U raspravu se uključio i gradonačelnik Valter Glavičić koji je naglasio da je vlasnik Kaštijuna 51 posto Grad Pula, a 49 posto Istarska županija, uz napomenu da su svi gradovi i općine sufinancirali izgradnju.

- Nedavno smo imali sastanak u Puli, gdje je bilo riječi, između ostalog, o ulasku svih malih dioničara u vlasničku strukturu, kako bi mogli uopće odlučivati o cijeni usluge zbrinjavanja na Kaštijunu, a koja se kasnije reflektira na varijabilni dio cijene svakog pojedinog komunalnog poduzeća. Većinski vlasnik je striktno naglasio da ne dolazi u obzir da se mijenja njihov većinski udio. Ta situacija je nepovoljna za sve nas ostale. Realne cijene na tržištu jesu veće od 592 kuna/tona, koliko je bilo ranije, samo je pitanje gdje je ta gornja granica do koje možemo doći. Što se tiče udjela deponiranog otpada, u odnosu na učešće u kreditu, Grad Labin i Općine Labinštine ne prelaze dogovorenu kvotu, stoga smatram da se sva dodatna povećanja, ukoliko ih bude bilo, ne bi trebala dogoditi na lokacijama gdje se prekoračenje kvote ne događa, pojasnio je Glavičić.


Vijećnik Rasim Halilović (IDS-ISU), referirajući se na sve skuplje obiteljske košarice, pitao je razmišlja li Grad o stavljanju u funkciju i na korištenje poljoprivredno zemljište svojim građanima. Glavičić je podržao tu ideju, ne samo zbog sve skupljih obiteljskih košarica, već i zbog činjenice da se sve više ljudi želi hraniti zdravo i u prehranu uvodi ekološki uzgojene proizvode.

- Spremni smo odraditi pripremu za javni poziv te namjene. Pitanje je samo koje će biti mikro lokacije. Često se puta spominje tzv. Džekić poljana, no ona nije u vlasništvu Grada Labina te je u tijeku postupak povrata imovine. Imali smo već upite građana i razmišljamo da se ide na veličinu parcele do 50 četvornih metara, zakup na period od dvije godine uz mogućnost produljenja, a sve uz jasno definirane kriterije i uvjete. Za građane će korištenje biti besplatno. Očekujem da ćemo do kraja godine objaviti javni poziv, odgovorio mu je Glavičić.

Defibrilatori na više lokacija

Vijećnika Larija Zahtilu (IDS-ISU) zanimalo je razmišlja li Grad Labin o postavljanju automatskih defibrilatora na frekventnim lokacijama kao što je Riva u Rapcu, Stari grad i područje oko gradske tržnice.


- Grad Labin je u posljednjih mjesec dana prijavio osam europskih projekata u vrijednosti milijun eura, a među njima je i CICERO projekt prekogranične suradnje koji se oslanja na civilnu zaštitu s naglaskom na prevenciju šumskih požara i vježbe spašavanja te edukacija sa građanstvom i udrugama u području Civilne zaštite. Putem te aktivnosti planira se nabaviti jedan, a ovisno o dostupnim sredstvima i dva defibrilatora koji će bili postavljeni na neke od predloženih lokacija, odgovorio je Robert Mohorović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte.


Zahtilu je također zanimalo hoće li se dozvoliti postavljanje bazne stanice teleoperatera na obiteljsku kuću na Marcilnici 15 te je naglasio da se stanovnici te ulice izričito tome protive. Dodao je da se Prostornim planom Istarske županije navodi da lokacije za antene ne smiju biti unutar 400 metara od vrtića, bolnica i drugih ustanova, a navedena se kuća nalazi na manjoj udaljenosti od škole Kature i dječjeg vrtića, kao i od Dnevnog boravka za starije osobe. Pročelnica za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Anamarija Lukšić pojasnila je kako se ovakva vrsta antenskih stupova na postojećim građevinama može postavit bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom, na kojeg treba ishodit potvrde javnopravnih tijela, tehnički pregled i stručni nadzor. Iako je prijava za pokretanje dozvola na glavni projekt po ovoj građevini zaprimljena u Upravnom odjelu, utvrđeno je kako ni po jednoj osnovi nisu ispunjeni zakonski ni prostorno planski uvjeti. Osim što je građevina na koju bi se postavio antenski stup jednim dijelom izvedena suprotno građevinskoj dozvoli, investicija je i u suprotnosti s prostorno-planskom dokumentacijom Istarske županije i Grada Labina, što znači da će biti odbijen postupak ishođenja potvrde na glavni projekt, rekla je Lukšić.

Punionice u Rapcu i Podlabinu

Razmišlja li Grad o povećanju broja punionica kao i novim lokacijama za punjenje električnih automobila te o izmještanju dosadašnje u starom gradu koja je ujedno i zastarjela pa punjenje traje dugo, zanimalo je vijećnicu Alenku Verbanac (IDS-ISU).


- Grad Labin ide sigurno u izgradnju jedne ili više punionica, a lokacije koje razmatramo su Rabac i Podlabin. Postavljena snaga biti će minimalno 100 kW, odnosno bit će ultra brza, što će omogućiti punjenje vozila u maksimalno 30 minuta. Čekamo raspisivanje natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na koju ćemo prijaviti jednu punionicu. Drugu punionicu prijavili smo putem natječaja prekogranične suradnje Hrvatske i Italije, a usporedo surađujemo i sa našom gradskom tvrtkom Labin 2000 te IRENOM - Županijskom energetskom agencijom. Radimo paralelno na tri kolosijeka i mislimo da ćemo vrlo brzo imati vidljive rezultate, zaključio je gradonačelnik Glavičić.


Branko Biočić

Foto: pixabay


otpad selektoranje 1 maj komunalno gradsko vijeće