Pomoćnici u nastavi Labina i Poreča u zajedničkom projektu „Zajedno za inkluzivno obrazovanje“

Pomoćnici u nastavi Labina i Poreča u zajedničkom projektu „Zajedno za inkluzivno obrazovanje“

14.6.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Od prvog dana nastave školske godine 2020./2021. u školama u Labinu i Poreču zaposleni su pomoćnici u nastavi preko projekta „Zajedno za inkluzivno obrazovanje“ odobrenog udruzi Labin Zdravi grad od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Bespovratna sredstva u iznosu od 301.000,00 kuna odobrena su za rad sedam pomoćnika u nastavi, četiri u Labinu i tri u Poreču za školsku godinu 2020./2021. Udruga je projekt prijavila zajedno s Gradom Labinom i Gradom Porečom kao partnerima te obrazovnim institucijama iz Labina i Poreča: OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, Centar „Liče Faraguna“ Labin, OŠ Poreč i OŠ Finida Poreč. Projekt je započeo 7. rujna 2020. i završava 18. lipnja 2021.

Ovim projektom omogućava se učenicima s teškoćama u razvoju kvalitetniji razvoj psihofizičkih, socijalnih  i radnih potencijala sukladno njihovim teškoćama i potrebama. Osim osiguravanja uključivanja pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj projekt predstavlja i umrežavanje i razvoj dobre suradnje između jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije, odgojno-obrazovnih ustanova i civilnog sektora.

Od rujna 2020. do lipnja 2021. provedene su sve planirane projektne aktivnosti pa je tako uz neposrednu podršku učenicima osigurano kontinuirano praćenje i supervizija rada pomoćnika u nastavi, edukacija za pomoćnike, vrednovanje kvalitete kroz anketiranje svih bitnih sudionika i promotivne aktivnosti.

Tijekom provođenja projekta održani su zoom sastanci sa stručnim suradnicima škola i pomoćnicima u nastavi. Krajem ožujka održana je i online edukacija koju je omogućio Grad Labin za sve pomoćnike u nastavi, učitelje i stručne suradnike zaposlene u obrazovnim ustanovama. Online edukaciji prisustvovalo je 25 sudionika. Edukaciju pod nazivom „Stilovi učenja, podrška i poticanje socijalnih vještina djece s teškoćama u razvoju“ vodila je Tereza Glučina Ravnik magistrica edukacijske rehabilitacije.

Osim projekta „Zajedno za inkluzivno obrazovanje“ Grad Labin provodi projekt „Inkluzivne škole 5+“ financiran iz Europskog socijalnog fonda putem kojeg je osigurano 10 pomoćnika u nastavi, a kojeg je nositelj Grad Pazin. U obrazovnim ustanovama kojima je osnivač Grad Labin u školskoj godini 2020./2021. zaposleno je ukupno 14 pomoćnika u nastavi.

pomoćnici u nastavi centar liče faraguna inkluzivno obrazovanje