Pomoć u učenju za osnovnoškolce

Pomoć u učenju za osnovnoškolce

23.11.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Projekt iniciran protekle školske godine od strane Grada Labina i Projekta Labin Zdravi grad  u suradnji sa Osnovnom školom „Ivo Lola Ribar" pod nazivom „Pomoć u učenju" nastavlja se i u ovoj školskoj godini a uključuje se i grupa od dvadetak učenika iz Osnovne škole Matije Vlačića. „Pomoć u učenju" jedan je u nizu projekata namijenjenih djeci i mladima a koji osigurava besplatnu pomoć u učenju i usvajanje radnih navika učenicima osnovnih škola kojima je takva pomoć potrebna, a roditeljima je otežano pružanje iste.

Projekt je počeo u ožujku ove godine u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar" Labin za učenike viših razreda. Pomoć se iskazivala u vidu dodatne podrške u razumijevanju gradiva iz predmeta koje su učenici teže usvajali tijekom školske godine te učenicima koji su morali polagati popravne ispite na kraju školske godine. Od učenika se očekivala ozbiljnost i motiviranost u dolascima koja su se redovito kontrolirala.

Rad je bio organiziran u dvije grupe za 40 učenika, koje su vodile učiteljice - pedagoginje Iva Paliska i Martina Miletić te povremeno i Laura Kokot, prof. matematike.

Učenici su tijekom rada stjecali navike učenika i potrebno znanje, te razvijali odgovorno ponašanje. Dobivali su pomoć, podršku i razumijevanje od strane učiteljica, ali i svojih kolega. Prema mišljenju stručnih osoba iz Osnovne škole „Ivo Lola Ribar" takav vid pomoći i ciljanog rada u manjim grupama je neprocjenjiv za određene učenike.

Grupe za učenje sastaju se jedanput tjedno, utorkom, u popodnevnim satima od 16,00 do 18,00 sati u prostorijama matične škole „Ivo Lola Ribar" Labin.

Voditeljice su učiteljice - pedagoginje Iva Paliska i Renata Zahtila, a želju za uključivanje i pomoć učenicima izrazili su i mladi vijećnici iz Srednje škole Mate Blažine Labin.

 

obrazovanje učenje labin zdravi grad pomoć u učenju iva paliska renata zahtila pedagogija sš mate blažine