Počinje postavljanje zelenih otoka

Počinje postavljanje zelenih otoka

14.3.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Sve izraženija svijest građana o potrebi selektivnog odlaganja otpada rezultirat će ovih dana  postavljanjem novih „zelenih otoka“ u Labinu. U naredna tri dana bit će postavljeni prvi, a zatim postepeno i ostali zeleni otoci, veli direktor Komunalnog poduzeća „1. Maj“ Alen Golja: (ton – Alen Golja). Definirano je inače 17 lokacija u Mjesnom odboru Kature i 17 lokacija u Mjesnom odboru Donji Labin. Svaka posuda imat će oznaku otpada koji se u nju odlaže. Posude za selektivno prikupljanje otpada bit će označene edukativnim naljepnicama koje građanima daju osnovne upute o tome što smiju, a što ne smiju u nju odložiti. Tako se jedan „zeleni otok“ sastoji od - posude za prikupljanje stakla,  posude za prikupljanje plastičnog otpada, posude za prikupljanje papira i kartona  te posude za miješani komunalni otpad. Tijekom akcije postavljanja i prenamjene postojećih posuda za otpad, u ulazima zgrada postavit će se obavijesti sa slikom lokacije za odlaganje otpada kako bi građanima bila što jasnija lokacija koja im je namijenjena. Postavljanjem "zelenih otoka“, osigurat će se dio potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje otpada. U trenutku uspostave potrebne infrastrukture smanjivat će se broj odvoza miješanog komunalnog otpada, kaže Golja  te će se posebno organizirati odvoz selektivnog otpada. Tijekom sljedećeg tjedna na tri lokacije postavit će se  i setovi polupodzemnih kontejnera: (ton – Alen Golja 1). A kad će se zeleni otoci postaviti na cijelom području Labinštine, Golja kaže: (ton – Alen Golja 2). Za par mjeseci još ih očekuje: (ton – Alen Golja 3). Od direktora Komunalnog poduzeća saznajemo da je danas raspisana javna nabava za izgradnju 2. faze deponija Cere, odnosno pretovarne stanice i platoa za reciklažno dvorište. Procijenjena vrijednost radova je 9,8 milijuna kuna, a 80 posto investicije financira Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost dok su 20 posto sredstva komunalnog poduzeća. Očekuje se da će radovi biti gotovi do rujna. Komunalno poduzeće uskoro očekuje i potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu za sortirnicu, što je treća faza sanacije  deponija Cere, a vrijednost koje je 11 milijuna kuna. I tu investiciju Fond prati s 80 posto, dok će ostatak sredstava osigurati iz vlastitih izvora.

zeleni otoci ekologija otpad selektivno prikupljanje otpada