Počela ugradnja polupodzemnih kontejnera u Labinu

Počela ugradnja polupodzemnih kontejnera u Labinu

17.7.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

U Istarskoj ulici na Katurama danas je u tijeku ugradnja polupodzemnog kontejnera za miješani komunalni otpad. Inače, još od ranije na toj lokaciji postavljeni su takvi kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada (papir i karton, plastična i metalna ambalaža te staklo).  Ovakvi polupodzemni kontejneri veće su zapremnine (po 5 m3, osim onih za staklo koji su zapremnine 3 m3) te se estetski lijepo uklapaju u prostor. Kontejneri za miješani komunalni otpad biti će opremljeni bubnjem za mjerenje količine otpada, a koristiti će ih moći samo stanari višestambenih zgrada kojima su namijenjeni. Veći dio kapaciteta kontejnera ukopan je pod zemlju.Cilj je da se ovakvi kontejneri ugrade svugdje gdje su višestambene zgrade, a narednih dana kontejneri za miješani komunalni otpad biti će postavljeni u Prilazu Vala i u centru iza sportske dvorane. Na tim lokacijama već postoje polupodzemni kontejneri za odvajanje otpada. Nakon toga polupodzemni kontejneri biti će postavljeni i u Prtlogu, i to za miješani komunalni otpad te za odvojeno prikupljanje otpada.


prvimaj.hristarska ulica kontejneri smeće otpad prvi maj komunalno polupodzemni kontejneri