Pićan od Ministarstva okoliša traži nezavisnu provjeru podataka iz Rockwoolove analize

Pićan od Ministarstva okoliša traži nezavisnu provjeru podataka iz Rockwoolove analize

2.6.2010. // iPress // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Mišljenja o Analizi za postojeće postrojenje u tvornici kamene vune Rockwool u Potpićanu dostavili su građani, udruge i općina Pićan. Istarska županija nije dostavila mišljenje. Od nadležnih tijela još nismo dobili mišljenja, ali ih očekujemo. Sva zaprimljena mišljenja Ministarstvo će uzeti u razmatranje prilikom odlučivanja o prijedlogu Rockwoola da se ne izrađuje elaborat o usklađenosti s najboljim raspoloživim tehnikama, odnosno da se utvrdi da Rockwool već takve tehnike ima, stoji u odgovoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na naš upit o tijeku procedure ishođenja okolišne dozvole tvornice kamene vune u Pićnu.

Istarska županija, kako saznajemo, unatoč činjenici da ima odjel nadležan za ovakva pitanja, kao i da je odavno osnovano tzv. Povjerenstvo za praćenje utjecaja rada tvornice Rockwool na okoliš i zdravlje ljudi, nije dostavila posebno mišljenje, već ga je ''prošvercala'' unutar mišljenja Općine Pićan. Iz županije je, naime, Općini pristiglo očitovanje uz molbu da ga prilože općinskom očitovanju i proslijede Ministarstvu, umjesto da ga pošalju zasebno i potpisano.

Podsjetimo, Rockwool je Ministarstvu predložio da se ne izrađuje poseban elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša te da se ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš u svrhu utvrđivanja istih uvjeta, nego da se ocjenjuje Analiza koju je Rockwool izradio, a kojom je utvrđeno da su zadovoljeni svi zahtjevi najbolje raspoložive tehnike, čime je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru. Ministarstvo je temeljem takvog zahtjeva iz Rockwoola, pozvalo nadležne institucije i javnost da se do 20. svibnja očituju o Analizi, nakon čega će donijeti konačno mišljenje.

Općina Pićan pozvala je Ministarstvo da odbije zahtjev Rockwoola i zatraži provjeru podataka iznijetih u analizi od strane neovisnih mjeritelja. U očitovanju Općina Pićan iznosi da dosadašnji rad tvornice ukazuje na potrebu višekratne provjere utjecaja rada tvornice na okoliš i to iz razloga što se iz dosadašnje prakse pokazalo da postoje velike periodične oscilacije u količini prisutnih dimova i mirisa, dok su podaci predloženi za Analizu gotovo konstanta, što pobuđuje sumnju u točnost podataka. Općina smatra da treba obaviti kontrolu svih emisija i to od strane neovisnog mjeritelja, kao i kontrolu ulaznih sirovina, pogotovo koksa, a radi kontrole utjecaja rada tvornice na zdravlje ljudi potrebno je izvršiti i mjerenje kvalitete vode u cisternama kao i kvalitetu zraka i to kako u neposrednoj blizini tvornice tako i u promjeru u kojem je, Studijom utjecaja na okoliš, predviđeno najveće zagađenje.

- Smatramo da bi se, Ministarstvo zaštite okoliša, prije prihvaćanja analize za postojeće postrojenje, trebalo usredotočiti prvenstveno na posljedice koje izaziva „najbolja raspoloživa tehnika“, a ne na samo postrojenje. Dosad prikupljeni podaci od strane Općine Pićan, kao i svakodnevne pritužbe građana na rad tvornice, ukazuju na veoma ozbiljan problem, koji se radom tvornice odražava na zdravlje ljudi i onečišćenje okoliša, odnosno na trajno narušenu kakvoću življenja na ovim prostorima, navodi se u očitovanju Općine, uz upozorenje da Ministarstvo prihvaća vrlo veliku odgovornost svakim daljnjim aktivnostima koje idu u korist nastavka rada tvornice, a da prethodno nije uzelo u obzir sve navedeno.

Daljnji tijek procedure podrazumijeva da, nakon što dobije mišljenje Ministarstva, Rockwool mora podnijeti zahtjev za utvrđivanjem objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tj. okolišnu dozvolu, postupak koji će uključivati sudjelovanje javnosti kroz javnu raspravu. To Rockwool mora učiniti u roku od 6 mjeseci nakon što dobije mišljenje, što je regulirano Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Na naš upit o statusu tvornice u Pićnu, s obzirom na to da još nema uporabnu dozvolu, iz Ministarstva odgovaraju da je Rockwool trenutno u fazi probnog rada. - Kao postojeće postrojenje Rockwool će trebati Uporabnu dozvolu nadopuniti i rezultatima, tj. uvjetima koji su proizašli iz postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, stoji u odgovoru. (MBM)

 

rockwool okoliš ekologija pićan studija utjecaja na okoliš ministarstvo zaštite okoliša kamena vuna onečišćenje gospodarstvo prljava industrija