Participativno budžetiranje - spas za demokraciju? - Labin 19.12.2016., 19:00 sati

Participativno budžetiranje - spas za demokraciju? - Labin 19.12.2016., 19:00 sati

19.12.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

U KuC-u "Lamparna" 19. prosinca od 19 sati održati će se predavanje na temu "Participativno budžetiranje - spas za demokraciju?" koje će voditi Goran Matić iz Zelene Istre, koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun".
 
Participativno budžetiranje (ili kraće PB) jest oblik demokratske inovacije koji odgovara na probleme globalne krize predstavničke demokracije, koja se očituje u drastičnom padu povjerenja građana/ki u institucije vlasti te zabrinjavajućoj posljedici, iznimno opasnoj za demokratska društva - (samo)isključivanju građana/ki iz političkog života i procesa odlučivanja. 

U svojim raznim oblicima, PB doživljava eksponencijalan rast popularnosti diljem svijeta (u zadnje vrijeme posebno u SAD-u) te donosi brojne koristi - za građane/ke, ali i predstavnike/ce vlasti te društvo općenito. 

Uz PB se već poslovično povezuju dobrobiti poput poboljšanja komunikacije te povećanja povjerenja između građana/ki i lokalnih vlasti, transparentnosti, demokratičnosti, pravednosti, učinkovitosti i legitimiteta alokacije javnih sredstava (čak posebno u razdoblju smanjenih proračunskih prihoda). 

No, u posljednje se vrijeme sve više govori i o potencijalima participativnih i deliberativnih procesa da budu važan alat u poticanju ponovnog uspostavljanja konstruktivnog dijaloga među građanima/kama u stranački, "ideološki" i "identitetski" sve dublje podijeljenim društvima, budući takvi demokratski procesi građane/ke okupljaju oko rasprave o konkretnim problemima i projektima za razvoj njihove zajednice.

Naravno, koncept se na razne načine može i zlorabiti od strane vlasti, a o svemu tome, kao i iskustvima dvogodišnjeg provođenja projekta u Puli, govorit će Goran Matić iz Zelene Istre, koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun".

Projekt je financirala Europska Unija, a sufinancirao Ured za udruge Republike Hrvatske.
 

Zelena Istra KuC Lamparna labin rasprava LAE Goran Matić Pula Istra proračun gradovi kordinator Ured za udruge EU građani civilno društvo budžetiranje