Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a

19.6.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 16. lipnja 2023. godine objavljuje 12. FLAG natječaj odnosno 4. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 22.915,12 EUR

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR

 Prijavitelji mogu biti: Jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLS-a, pravne osobe u pretežitom vlasništvu JLS-a, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, udruge, javne ustanove, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt izvan sektora ribarstva i akvakulture.

Prijave projekata se podnose od dana 20.06.2023., a najkasnije do dana 21.07.2023 na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin.

Natječaj sa svim prilozima i obrascima možete pronaći na :  http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-2-2-1-potpora-za-aktivnosti-promocije-marketinga-i-ocuvanja-ribarske-maritimne-tradicije-i-bastine-te-promicanja-odrzivog-ribarstva-i-akvakulture-ribarstvenog-podrucj-3/ 

falg alba lagur natječaj ribarstvo