OTVOREN FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

OTVOREN FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

15.1.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 15. siječnja 2021. godine objavljuje četvrti FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.


Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi  934.040,76 HRK.

Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000 EUR odnosno 370.975,00 HRK

Prijave projekata se podnose od 20. siječnja  2021. godine, a najkasnije do 22. veljače 2021. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.

Tekst FLAG natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-1-1-1-ulaganja-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-marikulture/


Foto: ilustracija, free


flag lagur lokalna akcijska grupa u ribarstvu ribarstvo natječaj