Osnovana Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

Osnovana Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

22.1.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Kao rezultat aktivnog sudjelovanja predstavnika jedinica lokalne samouprave, predstavnika LAG-a Istočna Istra i predstavnika gospodarskog sektora ribarstva na radionicama i sastancima, te održanom Osnivačkom skupštinom osnovana je Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) za područje Labinštine. Upisom u Registar udruga Republike Hrvatske, 13. siječnja 2016. godine službeno je potvrđeno osnivanje FLAG-a „Alba“ sa sjedištem u Labinu, a teritorijalno obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja.

 

FLAG je partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica, a u cilju izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tog područja - LRSR. Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u FLAG-ove od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga FLAG-a. Financiranje FLAG-a omogućeno je Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020, Mjerom III.I „Pripremna potpora“, čiji je natječaj već objavljen i ostaje otvoren do 01. ožujka 2016. godine.

 

 

Za provedbu ove mjere osigurano je 2.470.588,00 EUR, dok je maksimalan iznos po FLAG-u 700.000,00 kn. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova, a odnose se na izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, izgradnju kapaciteta, osposobljavanje, administrativne troškove i pilot projekte do 150.000,00 kuna. U drugoj fazi, lokalne akcijske grupe u ribarstvu usredotočiti će se na provedbu strategije i sufinanciranje projekata krajnjih korisnika u sektoru ribarstva sredstvima iz ukupne financijske alokacije namijenjene za lokalne akcijske grupe u ribarstvu u RH vrijedne 22.000.000 EUR.

 

Takav oblik udruživanja relevantnih dionika u području ribarstva uobičajen je u Europi gdje postoji više od 300 FLAG-ova kao nositelja razvoja ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.

flag lokalna akcijska grupa u ribarstvu ribarstvo ribarenje financiranje